Kameler är vilda djur och ska inte användas i underhållninssyfte

Kamelridning – mäktigt men inte djurvänligt

Nyheter

Kameler är tålmodiga djur som används som transportmedel i öknen. För många människor är de högt värderade husdjur som gjort längre handels- och pilgrimsresor möjliga genom historien.

Kameler är också en höjdpunkt för många turisters upplevelser under semestern och kamelridning är en vanlig attraktion i turistländer i Nordafrika.

Men precis som med andra djur som används inom turism, behöver kamelers välfärd tas hänsyn till – och efterfrågan på kamelridning kan riskera att djurens behov sätts åt sidan.

En kamel behöver mat, vatten, skydd, vård, vila och inte bära för tungt. Dålig kost, olämpliga levnadsförhållanden, brist på regelbunden veterinärvård och överarbete skadar dem. Som turist är det enkelt att tro och hoppas att kamelerna tas hand om och att de ser ut att må bra, men det är svårt att avgöra, säger Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige.

På många turistdestinationer där kamelridning erbjuds, ses kameler med munkavel för att inte riskera att bita någon. Många gånger hålls de också fastbundna i kedjor eller blir slagna med piskor för att lyda. De kan också ha träpinnar, så kallat näspinnar, som genomborras i deras nos eller överläpp för att hålla fast dem, vilket lätt kan bli sårigt och infekterat.

Kameler är vilda djur och ska inte användas i underhållningssyfte

Kameler ska inte behöva arbeta för underhållnings skull. Det gäller även kamelracing och kameldans. World Animal Protection arbetar för att öka utbudet av djurvänliga aktiviteter inom turismen där djur inte utnyttjas för underhållning.

Lina Dahl fortsätter:

Vi avråder både turister och reseföretag från att köpa eller sälja biljetter till attraktioner som erbjuder upplevelser där djurens välfärd riskerar att äventyras. Överföring av sjukdomar mellan djur och människa är alltid en risk. Tänk gärna några gånger innan ni rider kamel eller något annat djur.

En liten checklista:

  • Får kamelen vila? En kamel behöver en viloperiod på minst en timme efter varje två timmars resa.
  • Har kamelerna tillgång till mat, vatten och skugga?
  • Hur mycket bär kamelerna och är vikten jämn på båda sidorna? En kamel bör inte bära mer än en människa i taget.
  • Använder ägaren sig av något verktyg för att få kamelen att lyda?

Många djur plågas inom turistindustrin. Tänk efter; för att ett djur generellt ska kunna komma nära människor måste det tämjas. Det är omöjligt att göra det utan att djuret påverkas negativt eller lider.
 

Djurvänlig turism

Läs mer..