Över 30 års arbete för djurens bästa

Över 30 års arbete för djurens bästa

Nyheter

Det är i år 30 år sedan vår generalsekreterare Roger Pettersson började arbeta för djur på heltid. Vi har ställt några frågor till honom.

Stort grattis, hur känns det?

Tack! Det känns bra. Har dock lite svårt att ta in att jag har jobbat så länge. Det känns inte så.

Vad fick dig att börja arbeta för djur?

Jag bestämde mig för det redan när jag var 16 år. Det var en av mina lärare på gymnasiet som fick upp mina ögon för djurfrågorna. Jag är enormt tacksam för det.

Vad är du mest stolt över?

Utan tvekan att jag fått vara med och starta upp World Animal Protection i Sverige och tillsammans med kollegorna på kontoret bygga upp organisationen. Det är lite som en framgångssaga. Tack vare alla gåvogivare och sympatisörer har vi kunnat bygga upp en organisation som bidrar starkt till många projekt runt om i världen och att allt fler djur får möjlighet att leva goda liv. Vi har också skaffat oss en stark position i Sverige. Vi har på kort tid fått många regeringsuppdrag och vi har en mycket aktiv dialog med företag och producenter. Vi har också ett bra samarbete med andra organisationer. Antalet supportrar som är med och arbetar tillsammans med oss blir fler för varje dag. Det är jag mycket stolt över.

Det är speciellt att arbeta för en global organisation. Man får kollegor över hela världen och skaffar sig insikt och förståelse för hur olika marknader fungerar samtidigt som man har möjlighet att vara med och mejsla fram vad vi ska arbeta med på global nivå.

Har du några fördelar av att ha jobbat så länge med djurfrågor?

Jo, det har jag. Jag är väl insatt i många sakfrågor och kan dra nytta av att jag kan historiken. Jag skaffat mig ett stort kontaktnät. Sedan är det alltid bra med erfarenhet.

Och om vi ber dig att titta framåt, vad tror du kommer att stå i centrum?

Effekterna av klimatförändringarna och hur vi måste ställa om vårt sätt att leva på vår planet. Vi ser redan idag att allt fler, från stora globala företag till konsumenter, börjar inse hur viktiga djurvälfärdsfrågorna är i det perspektivet. Jag tror också att antibiotikafrågan kommer att stå i centrum. Det är ohållbart att hålla djur så dåligt att de blir sjuka och behöva proppa dem med antibiotika. Det leder till att vi får fler antibiotikaresistenta bakterier och att antibiotikapreparat inte kommer att vara verksam på oss människor. Redan idag dör 500 000 människor på grund av det, gör vi inget uppskattar man att 10 miljoner människor kommer att dö årligen redan 2050. 

Det här är exempel på två frågor som World Animal Protection jobbar mycket aktivt med.

Avslutningsvis, har du några tips för hur man ska göra för att hänga i så länge som du har gjort?

Ha ett stimulerande och roligt privatliv samt inte låta det bästa bli det möjligas största fiende.