Dyrene skal ikke være de glemte ofre i katastrofer

FN sätter fokus på katastrofdrabbade djur

Nyheter

Djur ska inte längre vara de glömda offren i katastrofer. Med nya riktlinjer i FN har vi tagit ett stort steg framåt mot att säkra att djur över hela världen skyddas när katastrofen inträffar.

I förra veckan deklarerade FN hur det nya ramverket för katastrofberedskap är utformat. Ramverket kommer att påverka global, regional och nationell politik under de kommande 15 åren. 

Vi har kämpat för djuren i FN

Vi har genom vårt deltagande i förhandlingarna om ramverket säkrat att djuren inte längre blir de glömda offren när ett område hemsöks av översvämningar, vulkanutbrott eller cykloner. Det är första gången som djurskydd ingår i det globala ramverket. Därmed ska FN:s medlemsstater få in djuren i det förebyggande arbetet inför naturkatastrofer.

Över en miljard av världens fattigaste människor är helt beroende av djur för att överleva. Djuren transporterar dem, ger dem mat och inkomster. När det nu blir fokus på att se till att färre djur dör eller blir sjuka i katastrofer, hjälper det inte bara djuren utan också alla de människor som annars mister sin inkomst.

När vi räddar djur, räddar vi människor

James Sawyer, som leder vårt internationella katastrofhjälpsarbete, säger:

”Det innebär enorma kostnader för många byar och familjer när de mister sina djur i katastrofer. Upp emot 80 % av människors inkomster i fattiga områden kommer från deras lantbruks- och arbetsdjur. Nu när djur har inkluderats i ramverket måste regeringar runt om i världen erkänna att, även om högsta prioritet i en katastrofsituation är att rädda människoliv, så är det också extremt viktigt att skydda de djur som de lever av. När vi hjälper djuren, kommer deras ägare snabbare på fötter efter katastrofen.”

Vi på World Animal Protection samarbetar med regeringar över hela världen för att skydda djur, som drabbas av katastrofer – från Bolivia till Mexiko till Filippinerna – och dagsaktuella Vanuatu, där hundratusentals djur behöver hjälp efter cyklonen Pam.

Läs mer om vårt arbete för katastrofdrabbade djur >>

Upp emot 80 % av människors inkomster i fattiga områden kommer från deras lantbruks- och arbetsdjur.

Läs mer..