Italien förbjuder odlat kött och köttrelaterade vegoprodukter

Italien förbjuder odlat kött och köttrelaterade vegoprodukter

Nyheter

Italien väljer nu att begränsa försäljningen av alternativ till traditionellt kött. Det blir förbjudet att sälja odlat kött, som produceras utan att djur slaktas. Dessutom ska växtbaserad mat inte längre få marknadsföras med beteckningar som används för köttprodukter.

Amanda Dahlberg, som är agronom och sakkunnig om djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Utvecklingen i Italien går tyvärr i helt fel riktning. Uppfödningen av miljarder landlevande djur varje år i livsmedelsindustrin innebär ett enormt lidande för djuren, skövling av regnskogar och stora utsläpp av klimatförändrande växthusgaser. Nu krävs en omställning från djurfabriker mot en mer hållbar och mer växtbaserad livsmedelsproduktion – och i Italien försvåras det systemskiftet. Inför FN:s miljökonferens i Dubai i december uppmanar vi världens länder att vidta kraftfulla åtgärder för att minska djurfabrikernas skadeverkningar”.

Med en klar majoritet, 159 röster mot 53, har det italienska parlamentet beslutat om kraftiga begränsningar för alternativ till traditionellt kött. 

Odlat kött kommer inte att få produceras och säljas i Italien – och därmed blir det också förbjudet att importera odlat kött till landet. Växtbaserade livsmedel får inte heller längre marknadsföras med beteckningar som används för köttprodukter. De som bryter mot den nya lagen kan dömas till böter på uppåt 700 000 kronor (60 000 Euro).

Försvårar omställning

De här begränsningarna motiveras med att italienska köttprodukter ska skyddas från konkurrens och en vilja att stoppa ”onaturliga livsmedel”. Därmed bidrar Italien aktivt till att försvåra den omställning som krävs för att motverka den katastrofala klimatkrisen i världen och djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker. 

A group of mother pigs at feeding time. Production of animal feed is worsening the climate crisis.

Följden av parlamentets beslut blir rent konkret att vegoprodukter som exempelvis kallas korv, hamburgare, biffar, nuggets och kebab inte längre får serveras på italienska tallrikar. De ekonomiska konsekvenserna kan bli stora för producenter av växtbaserade livsmedel och hela vegomarknaden. I värsta fall kan växtbaserade produkter trängas tillbaka till förmån för köttprodukter. 

Förbudet innebär för det första ökad ekonomisk press på vegoproducenter när de måste byta varunamn och därmed ändra sin marknadsföring och produktion. De här kostnadshöjningarna riskerar att göra växtbaserade produkter dyrare. Dessutom kan det bli svårare för konsumenter att hitta växtbaserade alternativ till kött i butikshyllor och på restaurangernas menyer, när inarbetade varunamn försvinner.

Pågående granskning 

Ett ljus i mörkret är att paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, som World Animal Protection är medlem i, konstaterar att det trots allt finns hopp om att stoppet för försäljning av odlat kött kan tas bort. 

För närvarande säljs inte odlat kött i Italien eller på EU-marknaden över huvud taget och EU-kommissionen håller på att utvärdera nya matprodukter som odlat kött. Den granskningen skulle kunna leda till att EU får nya livsmedelsregler som gäller för alla medlemsstater och gör att Italien kan tvingas avskaffa sitt förbud. 

Vill du bidra till en djurvänligare och hållbarare värld?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Därmed bidrar vi också till att lösa akuta globala problem, som klimathotet från djurindustrins stora utsläpp av växthusgaser, skogsskövling och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.
 
Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djuren! 
 

Nu krävs en omställning från djurfabriker mot en mer hållbar och mer växtbaserad livsmedelsproduktion – och i Italien försvåras det systemskiftet.

Läs mer..