Vi anser att kor och kalvar ska få leva tillsammans.

Stark kritik mot djur­hållningen i svensk mjölkindustri

Nyheter

Kalvar som skiljs från sin mamma vid födseln och sätts i ensamboxar. Kor som används för mjölkproduktion och sorteras ut och slaktas när de är fem år – trots att de kan bli över 20 år. Många svenskar är mycket kritiska till hur kor och kalvar behandlas i mjölkindustrin.

Novus har på uppdrag av World Animal Protection Sverige intervjuat ett representativt urval svenskar om deras inställning till mjölkindustrin. Undersökningen visar att en klar majoritet av svenska folket anser att den nuvarande djurhållningen inte är acceptabel.

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det finns helt uppenbart ett missnöje med hur djuren behandlas i den svenska mjölkindustrin. Kornas och kalvarnas livssituation får kritik för bristande djurvälfärd och vi hoppas att industrin tar till sig det här tydliga budskapet och förbättrar djurvälfärden. Vi ser också en tendens till att många fler kan tänka sig att välja växtbaserade alternativ i stället i framtiden: 17 procent av de tillfrågade, särskilt yngre, är intresserade av att helt avstå från mjölkprodukter från djur.”

Slaktas efter fem år

En stor majoritet av de tillfrågade ifrågasätter själva grunden för dagens mjölkindustri, med en hög produktionstakt som sliter hårt på korna. En ko producerar mjölk till sin kalv under ungefär tio månader.

I mjölkindustrin föder korna i princip en kalv om året, så att de kan producera mjölk under större delen av året. De insemineras vanligtvis artificiellt inom tre månader efter att de har fött en kalv.

Amanda Dahlberg säger:

”De höga kraven på mjölkproduktion utsätter korna för stor belastning. I medeltal tas en ko ut ur produktionen och slaktas vid drygt fem års ålder, trots biologiska förutsättningar att leva mycket längre än så. Hela 75 procent i undersökningen svarar att de tycker det är dåligt att korna har så här korta liv i mjölkindustrin. Bara 3 procent tycker att produktionssystemet är bra som det är.”

Tidig separation

Det är naturligt för en kalv att dia sin mamma i upp till ett år och kalven kan utveckla ett starkt band till henne. Men i mjölkindustrin tas kalven ofta från sin mamma inom några timmar efter födseln. Den tidiga separationen kan skapa mycket lidande för både kon och kalven.

De flesta i undersökningen känner inte till att kor och kalvar generellt sett skiljs från varandra strax efter födseln. Många tror att mjölkindustrin låter dem vara tillsammans betydligt längre.

Bara 10 procent svarar att de tror att ko och kalv skiljs efter en timme. Lite drygt 20 procent gissar att de ofta får vara tillsammans ett dygn och så många som 43 procent tror att separationen vanligtvis sker efter en vecka, en månad eller ett halvår.

Pictured: Dairy cows in tie stall housing.

Kritik mot separation och ensambox

Amanda Dahlberg säger:

”Relationen mellan ko och kalv är viktig. Kon blir stressad av att kalven tas från henne och forskning visar att kalvarna växer snabbare om de får dia och vara med sin mamma.”

I svenskt regelverk finns i dag ingen tidsgräns angiven för hur länge ko och kalv minst ska få vara tillsammans efter att kalven har fötts. En majoritet av de intervjuade, 56 procent, anser att det borde införas en sådan minimigräns, 22 procent svarar kanske och bara 9 procent säger nej.

Lite drygt 50 procent är dessutom beredda att betala mer för mjölk som producerats så att ko och kalv får vara tillsammans. En fjärdedel säger kanske, medan 13 procent inte är beredda att betala mer.

Förutom att många i undersökningen vill att kor och kalvar ska få vara tillsammans, finns det också stark kritik mot ensamboxar för kalvar. Efter kalvningen är det i dag tillåtet att placera en kalv i en ensambox och hålla den där tills den är åtta veckor. Det är 63 procent negativa till. Bara 5 procent tycker att reglerna för ensamboxar är bra.

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Under perioden 20–26 januari 2022 intervjuades 1010 personer, 18–79 år.

Hela novusundersökningen kan du läsa här

Namninsamling

World Animal Protection vill skapa möjligheter för att hålla ko och kalv tillsammans under en längre tid. Tidig separation är ett tydligt exempel på att djur inte får leva goda liv, enligt sina naturliga beteenden. Vi tycker det är KOKO – inte OK.

Skriv på vår namninsamling 

Lite drygt 50 procent är beredda att betala mer för mjölk som producerats så att ko och kalv får vara tillsammans.

Läs mer..