Internationella rabiesdagen: Vi vaccinerar hemlösa hundar i Afrika

Internationella rabiesdagen: Vi vaccinerar hemlösa hundar i Afrika

Nyheter

Tio års inbördeskrig och utbrott av ebola har blivit en katastrof även för hundarna. De 100 000 gatuhundarna i Sierra Leone, Afrika, riskerar avlivning av rädsla för rabies.

Idag är det Internationella rabiesdagen. Rabies har blivit utbredd bland hundar och människor, med tre insjuknade för varje 100 000:e person. Hundar behöver desperat vaccineras, innan samhällena sätter press på sina myndigheter att ta bort hundarna genom brutal avlivning.

Hundarna i Freetown, Sierra Leone ses både som besvärliga och som ett hot. Hundar misshandlas, avlivas eller svälter  - och det finns endast fyra veterinärer i hela landet som kan skydda hundarna från alla faror. Avlivning är en vanlig metod som flera länder använder för att begränsa hundpopulationerna.

Läs mer om vårt arbete för att rädda världens hundar från att avlivas av rädsla för rabies

99% av alla människor som får rabies smittas av hundbett. Det medför runt 59 000 dödsfall varje år, trots att sjukdomen nästan helt går att skydda sig mot. Och trots att rabies utrotats i många länder är den fortfarande ett hot i flera länder i Afrika, där 24 000 människor dör varje år, de flesta av dem är barn som smittats av hundar som bär på sjukdomen.

1004308-slaws_0

Vaccinering hjälper

Vi samarbetar med lokala och nationella myndigheter i Sierra Leone och med organisationen Sierra Leone Animal Welfare Society (SLAWS) för att hantera hundpopulationen. Tidigare i år började vi titta på möjliga platser i Freetown där vi kunde påbörja rabiesvaccinering under 2017.

Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige, säger, “Situationen i Sierra Leone är kritisk eftersom spänningarna mellan det enorma antalet kringströvande hundar och befolkningen ökar. Rabies är en sjukdom som går att förhindra och genom att vaccinera hundarna i Sierra Leone kan vi stoppa mer grymhet och lidande.”

Vi har varit framgångsrika och har nyligen kunnat fira en milstolpe – vi har hittills gett en miljon vaccinationer globalt! Vårt mål är att vaccinera 70% av världens hundar mot rabies senast år 2020.  

Vill du vara med och stödja vårt arbete för hundarna i Sierra Leone - ge ett bidrag här

Rabies är en sjukdom som går att förhindra och genom att vaccinera hundarna i Sierra Leone kan vi förhindra mer grymhet och lidande - Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige