Björn hålls i fångenskap för att tappas på galla

Vietnam agerar mot illegal handel med vilda djur

Nyheter

Vietnam arbetar på ett nytt direktiv om skärpt övervakning av de marknader där levande djur och djurdelar säljs. De vill också skärpa straffen för illegal handel med vilda djur.

”World Animal Protection välkomnar denna skarpa markering som även rör alla de farmer med vilda djur som fortfarande finns i landet. Ett stopp för den illegala handeln med vilda djur innebär ett stopp på det fruktansvärda lidande som miljoner djur i landet får utstå,” säger Gilbert Sapes, som är ansvarig för arbetet med vilda djur som används i traditionell medicin.

Tigrar i fångenskap

Laglig uppfödning av tigrar förekommer

Både legal och illegal handel med vilda djur förekommer i stor skala i Vietnam och omsätter miljarder dollar. Där finns tusentals marknader runt om i landet men också en växande internethandel. Djuren används som husdjur, statussymboler, mat eller i traditionell medicin. Där finns också ett stort antal farmer med laglig uppfödning av exempelvis palmmårdar, reptiler och tigrar.

Palmmårdar hålls instängda för att locka turister

Palmmård i fångenskap

”Att hålla vilda djur i fångenskap på dessa sätt kan skapa en dödlig grogrund för smittsamma sjukdomar som kan få okontrollerad spridning – ett scenario som vi ser i världen idag. Att skärpa övervakningen och de rättsliga åtgärderna är en åtgärd som kan betyda skillnaden mellan liv och död”, säger Gibert Sapes och fortsätter:

”Vietnam har lidit svårt av coronaviruset och vill förhindra att något likande händer igen. Vi arbetar för att det nya direktivet ska leda till ett omfattande och permanent förbud mot all handel med vilda djur, inklusive ett förbud mot handel med björngalla - där björnar utnyttjas och tappas på sin galla för att användas i traditionell medicin. Detta är inte bara en viktig fråga för att skydda djurarter - det är ett förödande djurskyddsproblem. Vilda djur hör hemma i naturen och Vietnam tar nu ett steg i rätt riktning som kommer att hjälpa till att hålla dem där."

Björn i fångenskap

Vietnam tar avgörande steg för att stoppa björngalla

Direktivet kommer att presenteras i början av april. Brott mot det ska kunna leda till fängelse i upp till 15 år.

 

Läs mer..