Tusentals djur fast på fartyg i Indiska oceanen i en månad - Foto: Al Shuwaikh livestock carrier arrives in Bahrain from Australia 2000.

Tusentals djur fast på fartyg i Indiska oceanen i en månad

Nyheter

Ett fartyg med fler än 16 000 djur ombord har varit till havs i en månad i Indiska oceanen, rapporterar CNN. Djurvälfärdsorganisationen RSPCA är mycket orolig för djurens hälsa i hettan och kräver att de snabbt ska tas i land i Australien.

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

Det är väldigt olyckligt att djuren har varit fast på fartyget så länge. Den här händelsen understryker tydligt varför World Animal Protection vill ha ett stopp för långa transporter av levande djur. Även om det är en extrem situation är långa djurtransporter oacceptabla utifrån djurens välfärd. Djur ska inte transporteras i flera veckor. Vi måste få ett mycket starkare globalt regelverk med djurskydds­bestämmelser som förhindrar att sådant här händer i framtiden.

Se video på CNN här

16 000 djur

Det var den 5 januari som fartyget MV Bahijah lämnade staden Fremantle på Australiens västkust. Ombord fanns drygt 16 000 djur: omkring 14­­ 000 får och 2 000 nötkreatur som skulle transporteras till Mellanöstern.

Men den tänkta färdvägen genom Röda havet ansågs för farlig, när Houthi-rebeller i Jemen attackerade allt fler handelsfartyg som en protest mot Israels krig i Gaza.

Med hänvisning till djurens säkerhet uppmanade därför australiska myndigheter fartyget att återvända till Australien. Då hade de 16 000 djuren varit till sjöss i två veckor.

Stor oro för djuren

Nu är fartyget åter utanför Fremantle efter en månad. Den australiska regeringen meddelade förra veckan att den diskuterar med exportören hur situationen ska lösas. Läget för djuren är besvärligt, efter att de transporterats så länge och vädret är mycket varmt, med temperaturer uppåt 40 plusgrader.

Den australiska djurvälfärdsorganisationen The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Australia (RSPCA) är mycket oroad över situationen. RSPCA har uppmanat regeringen att se till att djuren tas i land så snart som möjligt för att förhindra förlängt lidande.

Efter tillstånd från det australiska jordbruksdepartementet fick några hundra nötkreatur lämna fartyget i Fremantles hamn i fredags.

 

Foton: Al Shuwaikh

 

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Ja, jag vill hjälpa djur!

Läs mer..