Sheep arriving at the sale yards.

Sverige måste göra mer för att stoppa EU:s brutala djurtransporter

Nyheter

World Animal Protection Sverige och tre andra djurvälfärdsorganisationer har skickat en uppmaning till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg: Vi vill se ett kraftfullare svenskt agerande mot djurtransporterna i EU.

Julia Engqvist, kampanjansvarig för djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Inför mötet med EU:s jordbruks- och fiskeråd den 13 juni hoppas jag att Anna-Caren Sätherberg arbetar för att skärpta regler för djurtransporter blir en viktig punkt på agendan. Landsbygdsministerns agerande på mötet kan inte minst bli en viktig djurvänlig programförklaring, inför Sveriges ordförandeskap i Ministerrådet under första halvåret 2023.”

World Animal Protection Sverige, Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen, konstaterar i uppmaningen att en uppsjö av dokumentation om fruktansvärda förhållanden för djur under transporter gör att läget nu är akut.

Åtgärdslista

Sverige ingår tillsammans med Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien i den så kallade Vught-alliansen, som tidigare ställt sig bakom hårdare regler för EU:s djurtransporter.

Vi uppmanar Anna-Caren Sätherberg att med stöd av sina kollegor i Vught-alliansen driva följande punkter på EU:s jordbruks- och fiskeråd den 13 juni:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • En maxgräns på 8 timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.
  • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur, efter 40 procent av dräktigheten.
  • Åtgärder för striktare efterlevnad av lagstiftningen. En fungerande kontroll är kännbara konsekvenser när överträdelser görs. Fler oannonserade kontroller.
  • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 ̊C.

Julia Engqvist säger:

”Nu krävs samordnad handlingskraft av EU:s beslutsfattare, för att komma till rätta med det här oacceptabla lidandet för djuren. Frågan om hårdare regler för EU:s djurtransporter kommer att få stor uppmärksamhet av djurvälfärdsorganisationer runt om i EU i samband med ministermötet. Dagen efter mötet, den 14 juni, är en internationell kampanjdag som riktar sig mot de plågsamma transporterna under parollen Ban Live Exports.”

Photo credit: Jo-Anne McArthur / We Animals Media

Nu krävs samordnad handlingskraft av EU:s beslutsfattare, för att komma till rätta med det här oacceptabla lidandet för djuren.

Läs mer..