Svensk lodjursjakt kan bryta mot EU-direktiv

Svensk lodjursjakt kan bryta mot EU-direktiv

Nyheter

Den största jakten på lodjur på tio år pågår nu under mars och april. Fällor och hundar som hetsar lodjuren upp i träd där de sedan skjuts, innebär en betydande risk för stress. Det kan troligen också ifrågasättas om lodjursjakten som den bedrivs i dag håller sig inom ramen för EU:s regelverk.

Sandra Jönsson, expert på vida djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vi är mycket bekymrade över den här omfattande jakten på lodjur. Totalt i hela Sverige får 201 lodjur skjutas. Det är den största lodjursjakten på tio år och en kraftig ökning jämfört med de senaste åren. Jakten leder till stora påfrestningar för lodjuren och frågan är om den ens är laglig enligt EU:s art- och habitatdirektiv om skydd för vilda djur, som Sverige måste följa som EU-land.”

Redan nu har Sverige en relativt liten population av vilda lodjur.
Det är en sårbar art som förutom licensjakt utsätts för andra allvarliga risker som trafikolyckor och illegal jakt. Uppskattningsvis finns i dag bara runt 1 400 lodjur i hela landet. Att då skjuta bort 201, innebär att ett av sju lodjur kommer att försvinna under mars och april.

Kritiserad jakt

Under slutet av 2021 lät vi YouGov göra en opinionsundersökning om vad svenskarna anser om vilda djur. Undersökningen visar att en klar majoritet på 63 procent delar vår kritik mot licensjakt på lodjur.

Ännu fler, 72 procent, har dessutom samma uppfattning som vi att lodjur och andra djur inte ska få jagas under särskilt känsliga perioder: när det har ungar, parningstid eller kan vara dräktiga.

Jaktmetoderna är ytterligare ett allvarligt problem när det gäller lodjur. Lodjuren stressas av jakthundar och tidigare studier pekar på att lodjur som fångas i fällor klöser och river i fällan och det gav skador på både klor och tänder hos flertalet fångade lodjur. Drygt tre av fyra i YouGov-undersökningen är negativt inställda till att det i Sverige är lagligt att använda sådana här levandefällor för att fånga vilda djur.

Sandra Jönsson säger:

”Årets historiskt stora lodjursjakt rimmar illa med vår skyldighet att värna om vilda djur. Kombinationen av en hög jaktkvot, olämplig jakttid och oetiska jaktmetoder visar tydligt att det nu krävs en reviderad syn på vilda djur. En djursyn som utgår ifrån att djur har ett egenvärde och som leder till en viltförvaltning som i större utsträckning tar hänsyn till vilda djurs perspektiv, djurvälfärd och skyddsbehov. Det är trots allt inte hela populationer som utsätts för olika förvaltningsåtgärder, jaktformer eller jakttider – det är individer. Djurvälfärdsfrågorna måste ges en helt annan dignitet än i dag.” 

Var med och hjälp djuren!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Med klimathotet från djurindustrins stora utsläpp av växthusgaser och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare och hållbarare värld.

Hjälp djuren

Den här historiskt stora minskningen av den svenska lodjursstammen rimmar illa med vår skyldighet att värna om vilda djur

Läs mer..