Studie avslöjar stora hälsoproblem hos vilda djur på cirkusar i EU

Studie avslöjar stora hälsoproblem hos vilda djur på cirkusar i EU

Nyheter

En ny oroväckande undersökning visar att nio av tio vilda djur som räddats från cirkusar i EU-länder har någon form av hälsoproblem.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Resultatet av granskningen är skrämmande, men tyvärr inte oväntat. Att använda vilda djur för underhållning är en oacceptabel begränsning av deras naturliga beteenden. De måste tränas så att de lyder skötarnas kommandon och vänjer sig vid att ha människor omkring sig. Det är inte förvånande att vilda djur mår dåligt av att tvingas vara i den här onaturliga miljön. Vilda djur ska få vara vilda – de hör inte hemma i fångenskap.”

Undersökningen ”The Darkness Behind the Spotlight” har gjorts av AAP Animal Advocacy, som liksom vi är medlem i samarbetsorganisationen Eurogroup for Animals.

Totalt omfattar undersökningen hälsostudier av 73 djur som räddats från cirkusar i olika EU-länder mellan 2015 och 2021. Alla de undersökta djuren hade varit med i cirkusföreställningar under minst ett år.

Cirkusar med djur är ökända för stora risker för djurvälfärden. Undernäring och hälsoproblem är inte ovanliga på grund av att djuren tränas och tvingas ha närkontakt med människor, vistas i trånga och onaturliga miljöer och ofta transporteras när cirkusarna ska uppträda på nya orter.

Av de 73 undersökta djuren hade 65 fysiska skador och/eller visade tecken på psykiska problem när de kom till AAP.  Tre var i så dåligt fysiskt skick att de avlivades för att inte lida mer och 20 djur hade så allvarliga skador att de behövde veterinärvård. Flera av dem behövde veterinärbehandlingar under längre tid. Mer än en fjärdedel av djuren hade beteendestörningar som tydde på psykisk ohälsa, som självskadebeteenden.

Hjälp djuren!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Med klimathotet från djurindustrins utsläpp och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare och hållbarare värld.

Hjälp djuren

Vilda djur ska få vara vilda – de hör inte hemma i fångenskap.

Läs mer..