Myrslokar skadas i bränder

Jättemyrslokarnas hem hotas av bränderna i Brasilien

Nyheter

Jättemyrslokar är lätta att känna igen, eftersom de har ett mycket speciellt utseende. De har lång päls, lång svans, långa klor, lång nos, lång tunga och en pytteliten mun utan några tänder.

De trivs i regnskogens varma, fuktiga miljö, där de kan hitta sin favoritföda myror. En jättemyrslok behöver hitta många myror, för den kan äta så många som 35 000 myror eller termiter på en enda dag. De långa klorna används för att riva sönder termitstackar och gräva fram myror.

Skogsbränderna i Brasilien har tyvärr drabbat jättemyrslokarna hårt. När elden snabbt sprider sig blir de lätt överraskade. Myrslokar är långsamma djur och under dagarna sover de dessutom gärna. Deras långa päls kan lätt börja brinna.

På flykt undan brändernas eld och rök hamnar de lätt i andra farliga situationer, när de kommer ut ur skogarna och in i tätbebyggda områden. Här möter myrslokarna en helt ny miljö, som de inte är vana vid. De kan exempelvis ha svårt att hinna undan när det kommer bilar på vägarna och de kan också bli attackerade av vaktande hundar om de kommer in på människors tomter.

Miereneter

Amazonas bränder är skapade av människor för att skapa betesmarker åt djur i livsmedelsindustrin. De utgör en direkt fara för djuren som lever i regnskogen men medför också lidande för djuren som får beta på marken. De är också en fara för miljön och artrikedomen.

Läs mer om vårt arbete för att rädda djur från bränderna – och få banker att sluta finansiera företag som startar dem:

Storbanker finansierar Amazonas avskogning

På flykt undan brändernas eld och rök hamnar de lätt i andra farliga situationer

Läs mer..