Storbanker finansierar Amazonas avskogning

23/02/2021

Europas tio främsta finansinstitut investerar i företag med hög risk att kopplas till avskogning i Amazonas och Cerrado. Den leder till djurlidande, förlust av habitat och arter samt miljöförstöring.

Pernilla gjorde skillnad på slakteriet

Broiler chickens

Under många år arbetade Pernilla (fingerat namn) på ett kycklingslakteri. Nu har hon bytt arbete och kan dela med sig av sina upplevelser bakom betongväggarna.