Pictured: Female breeding pigs kept in sow stalls

Larmrapport: Suggor fängslas brutalt i EU:s djurfabriker

Nyheter

Compassion in World Farming släpper i dag den 7 juli en skrämmande rapport om grisarnas situation i EU. Suggor i minimala burar får betala ett fruktansvärt högt pris för fläskköttet på konsumenternas tallrikar.

Film om suggor i EU:s djurfabriker 

OBS! Varning för otäcka bilder!

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Jag hoppas att avslöjandet av grisarnas brutala verklighet får EU:s makthavare att agera snabbt. Rapporten är en högljudd väckarklocka, som visar att det är bråttom att förverkliga burförbudet, som EU-kommissionen har uttalat sitt stöd för. Det är helt oacceptabelt att grisar hålls under sådana här förhållanden.”

Rapporten är en del av kampanjen ”End the Cage Age”, som World Animal Protection stödjer för ett EU-förbud mot burar i lantbruket. Kampanjen startades av Compassion in World Farming som nu undersökt situationen för grisar i EU.

Granskningen innehåller stark bilddokumentation av hur suggor hålls på totalt 16 gårdar i fyra EU-länder: Frankrike, Italien, Spanien och Polen. Fruktansvärda bilder av den grymhet och frustration som suggor tvingas genomlida i sina trånga burar, för produktion av skinka och annat fläskkött.

Även om undersökningen bara gjorts i fyra länder, är den här djurhållningen typiskt för de allra flesta suggorna i EU – omkring 85 procent har det likadant. Samma grymma, instängda burliv gäller också för suggor som används i produktionen av exklusiva produkter, som den franska Bayonne-skinkan och den italienska Parma-skinkan.

Klaustrofobisk mardröm

Undersökningen ger en klaustrofobisk mardrömsbild av suggornas instängda tillvaro i djurfabrikerna:

  • Suggorna tillbringar nästan hälften av sina vuxna liv i burar som är så små att de nästan inte kan röra sig. I stort sett är de enda rörelser som suggorna har utrymme för att ställa sig upp och att lägga sig ner.
  • De tvingas uthärda att ligga i sin egen avföring och urin. Det här är en högst onaturlig och ohygienisk situation, som de skulle undvika om de hade möjlighet till det.
  • Suggorna visar tydliga tecken på de inte mår bra av att vara instängda i de minimala burarna med olika typer av beteendestörningar. Det kan handla om att de biter i buren och gör onormala bitrörelser i luften.
  • Suggorna får inte utlopp för sina naturliga modersinstinkter utan avskiljs brutalt från sina ungar i bursystemen. På grund av burarna har de inte möjlighet att ha närkontakt med ungarna och ge dem näring på ett naturligt sätt.

Påskynda burförbudet

En sammanfattning av rapportens resultat skickas till EU:s jordbruksministrar. De uppmanas att verka för att ett EU-förbud mot burar i livsmedelsindustrin införs så snart som möjligt.

EU-kommissionen uttalade sig redan i somras för ett förbud. Ambitionen är nu att ny lagstiftning för hur ett burförbud ska kunna genomföras presenteras senast 2027. Men när förbudet kan träda i kraft är oklart.

Det här stödet från kommissionen kom efter påtryckningar från Compassion in World Farming, World Animal Protection och många andra djurvälfärdsorganisationer. Vår gemensamma kampanj ”End the Cage Age” undertecknades av 1,4 miljoner supportrar, som visade EU:s makthavare att det finns ett starkt folkligt stöd för ett förbud.

Amanda Dahlberg säger:

”För en djur- och miljövänlig framtid måste vi röra oss i riktning bort från djurhållningen i dagens djurfabriker mot en mer växtbaserad livsmedelsproduktion. EU:s burförbud för grisar och andra lantbruksdjur är ett viktigt steg framåt på den vägen. Totalt handlar det om över 300 miljoner djur. Jag hoppas att den här larmrapporten påskyndar förslaget om ett förbud, så att det inte dröjer fem år till eller längre innan djuren släpps ut ur sina burar.”

Till End the Cage Age och rapporten

 

Rapporten är en högljudd väckarklocka, som visar att det är bråttom att förverkliga burförbudet som EU-kommissionen har uttalat sitt stöd för.

Läs mer..