Tigrar i det vilda

Vi uppmanar det thailändska parlamentet att förbjuda uppfödning av tigrar i fångenskap 

Nyheter

Våra medarbetare i Thailand har lagt fram förslag på lagstiftning för att ändra lagen och stoppa tigeravel för underhållning. 

Lagförslaget lämnades till Somboon Uthaiwiankul, sekreterare för presidentens nationella församling i det thailändska parlamentet. 

I vårt förslag kräver vi att Wildlife Protection Act, B.E. 2562 ändras, så att uppfödning av tigrar i fångenskap för underhållning ska förbjudas. Vi uppmanar även parlamentet att se över lagar som rör djurskydd för att stoppa det djurplågeri som vilda djur i turistindustrin utsätts för. 

Thailand har för närvarande cirka 1 570 tigrar i fångenskap. Uppfödningen är endast för turistnäringen, så att turister ska få mata och hålla tigerungar, ta selfies med dem och titta på tigershower. 

Somsak i vårt thailändska team säger: "Uppfödning av tigrar i fångenskap skadar den genetiska mångfalden, ungarna kan vara deformerade fysiskt eller mentalt. Vi måste visa medkänsla mot djur och ge dem ett bra liv. Begreppet “Fem friheter” bör vara en riktlinje för god praxis: frihet från hunger, frihet från obehag, frihet från smärta, skador och sjukdomar, frihet att uttrycka normalt beteende och frihet från rädsla och stress." 

Somsak i vårt thailändska team pratar om tigrar i fångenskap

Panjadach i vårt thailändska team tillade:

"I vårt arbete med att få ett slut på uppfödningen av tigrar i fångenskap samarbetar vi med vårt nätverk och allmänheten, som vill se en förändring av lagen. Vilda djur bör slippa lidande och misshandel. Vi uppmanar parlamentet att påskynda ett permanent förbud mot uppfödning av tigrar i fågenskap." 

Tiger Breeding Ban

Delar av vårt thailändska team samt Somboon Uthaiwiankul, sekreterare för presidentens nationella församling i det thailändska parlamentet. 

Under förra året samlade World Animal Protection  in 10 000 namnunderskrifter från thailändska medborgare, som alla bad den thailändska regeringen och avdelningen för nationalparkdjurliv och växtskydd (DNP) att ändra lagen och införa ett avelsförbud för tigrar i fångenskap.

Vi samarbetar med flera viktiga beslutsfattare i Thailand som ministeriet för naturresurser och miljö (MONRE) och parlamentet. I mars i år lade vi fram en begäran till representanthusets generalsekreterare om att ändra avsnitt 28 i lagen om bevarande och skydd av vilda djur, så att licensen för avel inte ska utfärdas till något underhållningsföretag.  

De 10 000 signaturerna kommer att stärka vår begäran. Enligt thailändsk lag måste parlamentet diskutera alla officiella begäranden till parlamentet med stöd av 10 000 underskrifter.  

Läs mer..