Betesrätten i fokus när World Animal Protection var i Almedalen

Betesrätten i fokus när World Animal Protection var i Almedalen

Nyheter

Vår närvaro under årets Almedalsvecka blev en succé! Tillsammans med andra organisationer anordnade World Animal Protection två fullsatta seminarier. Ett med utfrågning av riksdagspolitiker och ett om livsmedelsindustrin. Under båda seminarierna hamnade den högaktuella frågan om kors betesrätt i centrum.

På det första seminariet med utfrågning av politiker, som vi anordnade tillsammans med Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt, deltog representanter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Där kom betesfrågan upp direkt. 

En statlig utredning ser just nu över hur man ska kunna stärka den svenska konkurrenskraften med ett bibehållet djurskydd. Från utredningen har det läckt ut till media läckt att det eventuellt kommer ett förslag om att betesrätten ska tas bort för alla kor som hålls i så kallad lösdrift inomhus. Det skulle troligtvis innebära att många kor i Sverige inte skulle få komma ut under sommarmånaderna.

 Kor på en äng.

World Animal Protection och flera andra organisationer driver just nu en kampanj för att betesrätten ska vara kvar. Den hållningen fick brett stöd av politikerna. Alla utom Centerpartiets representant Lars Thomsson, mjölkbonde på Gotland, ställde sig helt bakom att betesrätten ska vara kvar för alla kor.  Han sa att han vill se en moderniserad beteslagstiftning som skulle kunna innebära att kor mister sin betesrätt, men såg samtidigt problem med en sådan förändring: 

Det är knepigtrisken är att man får en stark kundreaktion. Jag vet inte vilket ben jag ska stå på. 

Elin Nilsson, liberalerna, var den enda på plats från regeringspartierna. Miljöminister Romina Pourmokhtari från liberalerna har nyligen skrivit under en debattartikel om att betesrätten ska vara kvar och Elin Nilsson driver själv den linjen.  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var mycket tydliga i sitt stöd för betesrätten. Kajsa Fredholm från Vänsterpartiet ansåg också att Sverige bör arbeta för att sprida betesrätten till övriga EU-länder. Sofia Skönnbrink från Socialdemokraterna betonade fördelarna för både korna och näringen 

Betesrätten är bland det svenskaste vi har och den är viktig både för djurens välfärd och för konkurrenskraften   

Stor enighet om starkare djurskydd 

Debattörerna fick även ta ställning till en rad andra frågor. Bland annat var de alla för att likvärdiga djurskyddskrav ska gälla för varor oavsett om de importeras till EU eller produceras i EU-länder. 

Panelen fick också frågor om utfasning av pälsdjursindustrin, en begränsning av användningen av djurförsök, vikten av att ta tag i problemen med så kallade samhällsfarliga hundar och inrättandet av en särskild djurskyddsmyndighet 

World Animal Protections generalsekreterare Roger Pettersson, som var en av utfrågarna tillsammans med Åsa Hagelstedt från Djurskyddet Sverige och Matilda Antti från Djurens Rätt, betonar hur viktiga sådana här kontakter med politiker är:   

Det var bra spänst i debatten och det finns ett stort värde av att vi som organisationer går samman och anordnar den här typen av arrangemang för att verkligen lyfta upp djurskyddsfrågorna på den politiska agendan. Politikerutfrågningen har vi kört i flera år nu och den har utvecklats till ett mycket bra forum. Det finns ett stort värde i att kunna träffa politiker och föra samtal. Visby är en perfekt plats att göra det på, inte minst för att många politiker finns på samma plats samtidigt.   

Roger Pettersson - Generalsekreterare för World Animal Protection Sverige

Hållbarare och djurvänligare livsmedelsproduktion  

Det andra seminariet om livsmedelsindustrin anordnade World Animal Protection tillsammans med WWF, Vi Konsumenter och Sveriges Konsumenter. I panelen fanns en bred representation av aktörer inom livsmedelsbranschen: 

hållbarhetscheferna från Axfood, Coop och Arla, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Kött- och Charkuteriföretagen och Vi Konsumenter  

Inledningsvis gavs en bakgrund till seminariet av Roger Pettersson som tog upp djurskyddsperspektivet och Jenny Jewert, sakkunnig på WWF, som talade om biologisk mångfald och miljö. Sedan satte diskussionen i gång mellan paneldeltagarna om betesrätten, under ledning av Johanna Hållén, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.  

LRF:s representant utmärkte sig genom att som enda paneldeltagare tydligt ta ställning mot beteslagstiftningen och sa att den innebär sämre konkurrensvillkor för svensk mjölkproduktion. Hållbarhetscheferna från Axfood och Coop poängterade däremot båda att betet är viktigt för kornas välfärd och att det även är ett viktigt svenskt mervärde. Även Magnus Därth, VD för Kött och Charkuteriföretagen, tog ställning för betet.   

Viktoria Olsson från Arla intog en mellanposition i debatten och ville inte uttala sig i frågan förrän den pågående livsmedelsutredningen har lämnat sitt förslag. 

När hon fick en publikfråga om varför Arla inte betalar tillräckligt till primärproducenterna för mervärdet som beteskravet innebär, sa hon att det är något Arla tittar närmare på.   

I samband med den diskussionen kom också kritik från publiken för att Arla inte gjort tillräckligt för att stärka den svenska ostproduktionen, så att knappt 30 procent av den ost som säljs i Sverige i dag produceras av svensk mjölkråvara.  Gunnela Ståhle, ordförande för Vi Konsumenter, höll med och sa att Vi Konsumenter länge drivit den frågan.  

Roger Pettersson ser seminariet som en viktig del av en process för ett effektivare samarbete inom livsmedelssektorn 

 ”Det krävs något mer än lagstiftning och jordbrukspolitik för att säkra en hållbarare och djurvänligare livsmedelsproduktion. För det krävs ett bättre samspel mellan aktörerna som var med i seminariet och jag är övertygad om att vi kommer att se en fortsättning på det, att det här seminariet var startskottet för något som kan bli mycket väsentligt  

Du behövs!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare. Tillsammans är vi World Animal Protection. Var med och skapa en djurvänligare värld!

Ja, jag vill hjälpa djur  

Läs mer..