Krokodil i det vilda

Förbättringar på gång för Australiens krokodiler

Blogg

Skrivet av

Tack för att du hjälper djur över hela världen! Med stöd av över 13 000 namnunderskrifter har vi bidragit till att Australiens regering nu ska se över krokodilernas fruktansvärda livsvillkor i modeindustrins uppfödnings-anläggningar. 

Krokodiler är vilda djur som hör hemma i naturen. Men i Australien föds tyvärr tusentals krokodiler upp i fångenskap i stora anläggningar och slaktas, för att deras skinn ska bli lyxprodukter i modeindustrin.

World Animal Protection arbetar för att den här grymma krokodilindustrin ska avvecklas – och vi kan nu glädjande nog notera en viktig delseger för krokodilerna.  

Översyn av gamla regler

Den australiska regeringen har meddelat att en oberoende granskning ska göras av de 14 år gamla reglerna för krokodiluppfödningen. Det sker efter att vi samlat in över 13 000 namnunderskrifter till miljöministern, med krav på bättre förhållanden för krokodilerna. 

Översynen beräknas vara klar nästa år och kan komma att få stor betydelse för behandlingen av krokodilerna, efter undersökningar av hur uppfödnings-anläggningarna är utformade, avel i fångenskap, insamling av ägg och slakt.

Uppdateringen av riktlinjerna måste ha fokus på att förändra krokodilernas situation i grunden, för att minska deras lidande. Vi uppmanar den australiska regeringen att ta stor hänsyn till den senaste forskningen om djurvälfärd och krokodilers förmåga att känna smärta, rädsla och andra känslor av obehag.

Krokodiler är vilda djur – inte handväskor

Samtidigt som det är viktigt att förbättra djurvälfärden i krokodilindustrin här och nu, vill vi också i förlängningen se en total avveckling av hela den här verksamheten. Uppfödningen i fångenskap innebär ofrånkomligen att krokodiler behandlas på ett oacceptabelt grymt sätt och inte får möjlighet att bete sig naturligt. 

Krokodiler är vilda djur – inte handväskor. De är kännande varelser, som inte förtjänar att lida i fångenskap för modeindustrins vinster. Tre till fyra krokodiler kan dödas bara för att deras skinn ska användas till en enda lyxig handväska, för franska modemärken som Hermès och Louis Vuitton.

Tillsammans kan vi bidra till att de krokodiler som i dag finns i Australiens uppfödnings¬anläggningar blir den sista generationen krokodiler som brutalt utnyttjas av modevärlden.

Din hjälp livsviktig

Tack för att du är med och ger djur bättre liv. Våra insatser för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare som du. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur. Som djurvänliga reservat för björnar, elefanter, valar och delfiner. Vi har kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag. 

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld.