Mongolia’s Dzud: Steppes to recovery

Mongoliet återhämtar sig efter en hård vinter

Nyheter

Tidigare i år drabbades den vidsträckta östra stäppen i Mongoliet av en naturkatastrof som kallas ”svart dzud”. Temperaturen sjönk till extrema nivåer och det drog in starka vindar under flera veckor. En dzud av det här slaget uppstår när en hård vinter följer en väldigt torr sommar

Med din hjälp har vi slagit oss ihop med mongoliska Röda Korset för att ge omedelbar hjälp till 1 000 herdefamiljer som är fullständigt beroende av sin boskap för överlevnad.

Vi ger nödhjälpspaket (mineralblock, mjölkpulver och vitaminer) till hushåll med djur som befinner sig i den största riskzonen – framför allt diande mammor och deras nyfödda ungar som är svagast och löper störst risk för att drabbas av undernäring och svält. Nödhjälpspaketen ska räcka till att livnära de mest utsatta djuren i 3-4 veckor.

Tack vare stödet från våra supportrar kommer 161 000 djur – främst får, getter, boskap och hästar – att få hjälp.

1021336

Vår ansvarige för katastrofhjälp, Steven Clegg (till vänster), hjälper till att mata en av killingarna.

Dzuden – en naturkatastrof som enbart förekommer i Mongoliet – är en sträng vinter där många djur dör, främst av svält, eftersom de inte kan gå på bete. Det förvärras av att torkan minskar tillväxten av grödor och betesmark så att herdefamiljerna inte kan förbereda tillräckligt mycket hö och vete för att utfodra boskapen under vintern. Det innebär att djuren inte kan lägga på sig det fettlager som krävs för att överleva den hårda vintern.

Det finns fem olika typer av dzuder. Den ”svarta dzuden” uppstår när det kommer för lite snö på betesmarkerna – vilket leder till att både djur och människor lider ytterligare på grund av vattenbrist.

Mongolia’s Dzud: Steppes to recovery

De hårda vinterförhållandena gör det svårt för vegetationen att växa, vilket leder till att många djur får kämpa för att hitta mat.

Mongoliet står nu inför sitt tredje raka år av torka och hårda vinterförhållanden. En period av svår torka inträffade i mitten av 2017 och följdes av en lika svår vinter med en temperatur som höll sig på -50°C ända fram till slutet av februari.

50 % av Mongoliet utsattes för en temperatur på -50°C

Vårstormarna var också svåra och inträffade under den traditionella nomadiska herdemigration vilket innebar att många djur frös och fick kämpa för att hitta mat. För att göra saken värre är våren höjdpunkten för födslar - en tid då framför allt de unga, nyfödda och deras mammor är som mest sårbara.

Fortsätt att följa oss för fler uppdateringar om hur vi arbetar för att skydda djur som drabbats av naturkatastrofer. 

Stöd vårt arbete för djur i katastrofer:

Ge en gåva idag

Med din hjälp har vi slagit oss ihop med mongoliska Röda Korset för att ge omedelbar hjälp till 1 000 herdefamiljer som är fullständigt beroende av sin boskap för överlevnad.

Läs mer..