Dräktiga grisar i dräktighetslådor utfodras endast en gång om dagen

Ny rapport: Superbugs funna i fläskkött i Spanien och Brasilien

Nyheter

Bakterier som är multiresistenta mot antibiotika, så kallade superbugs, har hittats i fläskkött från livsmedelsaffärer i Brasilien och Spanien. Ett symtom på att antibiotika överanvänds för att kompensera låg välfärd i grisuppfödning och bidrar till antibiotikakrisen, visar en ny rapport.

World Animal Protection testade fläskkött från affärer i flera länder och hittade superbugs i Spanien och Brasilien. I Australien innehöll köttet resistenta bakterier men inte superbugs. 700 000 människor dör varje år av infektioner genom bakterier som blivit resistenta mot antibiotika. Antalet väntas öka till 10 miljoner döda år 2050. 

Resultaten belyser hur överanvändningen av antibiotika i industriell djuruppfödning blivit ett slags plåster för att hindra att hopträngda och stressade djur blir sjuka, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige. Han fortsätter:

Vi är stolta över att Sverige var det första landet som förbjöd användning av antibiotika i förebyggande syfte för lantbruksdjur. Antibiotika skrivs endast ut av veterinärer för att behandla sjukdomar. Fram till 2015 har det blivit en 65-procentig minskning jämfört med innan förbudet kom 1986. Det har skett genom att djuren ges bättre välfärd och hålls friska. Regeringen har initierat att ge grisuppfödare med högre välfärd ökad ersättning.  I Sverige är det förbjudet att hålla suggor i burar, så kallad fixering, och det är också förbjudet med svanskupering. Strö är ett krav, för att nämna några saker, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige. 

Tre fjärdedelar av världens antibiotika används inom djuruppfödning, framför allt grisar. Rutinmässig överanvändning sker ofta i samband med låg djurvälfärd, som att:

  • Kultingar tas från sin mamma alldeles för tidigt och suggorna används som avelsmaskiner. De hålls i stålburar som inte är större än kylskåp och kan inte ens vända sig om och tvingas uthärda onödig stress
  • Kultingar stympas ofta utan smärtlindring: deras svansar klipps av, tänderna slipas ner och de flesta hangrisar kastreras
  • Grisar hålls i mörka, smutsiga lagerlokaler och tvingas ligga i sin egen avföring. Stressen och smutsen ger perfekt grogrund för smittspridning, som leder till överanvändning av antibiotika.

Jacqueline Mills, ansvarig för World Animal Protections arbete med lantbruksdjur, säger:

Vi testade fläskkött för att se hur grisindustrin bidrar till superbugs och få dem att ta ansvar och ge grisar bättre liv. Industriell grisuppfödning orsakar enorm smärta och stress och kan leda till överanvändning av antibiotika. Men det finns andra och bättre sätt. Högre djurvälfärd leder till ansvarsfull antibiotikaanvändning, vilket Sverige bevisat. Vi behöver få ett slut på trånga burar så att grisar kan leva tillsammans i drägliga miljöer, där de kan bete sig naturligt.

En enkätundersökning från tidigare i år visar att åtta av tio konsumenter i Brasilien, Thailand och Australien är bekymrade över hur människor påverkas av den rutinmässiga överanvändningen av antibiotika på latbruksdjur. I Sverige är siffran två av tio.

Roger Pettersson säger:

Det är av högsta vikt för resten av världen att följa Sveriges exempel gällande antibiotika, både för djurens och människors skull.

Läs vår rapport om internationell antibiotikaanvändning och grisvälfärd här (på engelska)

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

Läs fler pressmeddelanden