Pressmeddelanden

För mer information, kommentarar eller intervjuförfrågningar, kontakta Kommunikationsansvarig Lise-Lott Alsenius.

Berätta för världen:

20 juni 2016
Rabies är en fruktansvärd sjukdom som drabbar både människor och djur. Nu sker en global kraftsamling för att rabies ska utrotas till 2030. Det finns en reell risk för att Sverige också ska drabbas av rabies.