Pressmeddelanden

För mer information, kommentarar eller intervjuförfrågningar, kontakta Kommunikationsansvarig Lise-Lott Alsenius.

16 april 2018
Trånga burar, klippta tänder, stympade svansar och kastrering utan bedövning är vardag för en stor del av världens grisar. Nu startar den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection en global kampanj för att förbättra grisars liv.