Kycklingar i livsmedelsindustrin

Struntar svenska snabbmatsrestauranger i kycklingars välfärd?

Nyheter

En granskning av snabbmatsrestauranger i Sverige visar att endast Max öppet visar ambitioner och löften vad gäller de kycklingar som deras kunder serveras.

Sibylla skriver på sin hemsida att all kyckling som serveras i deras restauranger är certifierade enligt Svensk Fågels Gula Pippin. Även Max serverar endast svensk kyckling, och har dessutom en Djurvälfärdspolicy för kyckling publikt tillgänglig för allmänheten. Frasses skriver om norrländska varor, men har ingen information om att kycklingen är svensk eller att de ställer djurskyddskrav i övrigt. McDonalds skriver att kycklingens ursprung är svenskt, holländskt eller tyskt och uppfyller deras ställda krav medan varken Subway eller Burger King skriver något om kycklingar.

Med en ökad global efterfrågan på billigt kött finns det många uppfödare som sätter vinst före djurens välbefinnande. Det är inte bara skadligt för djuren, som lider i industrin, det har också stora konsekvenser för miljön.

De globala snabbmatsrestaurangerna granskades tidigare i år och visar att välfärdsstandarden hos många företag är låg. Det innebär att konsumenter ovetandes kan köpa kött från kycklingar som utsatts för stort lidande.

Kycklingar

Rapporten rankar hur väl snabbmatsrestaurangerna lever upp till sina löften, vad de har för ambitioner och hur transparenta de är när det gäller kycklingarnas välfärd. Just transparensen är något som svenska konsumenter tycker är viktigt – i en nyligen genomförd opinionsundersökning anger 9 av 10 att de tycker att det är viktigt att återförsäljare är transparenta gentemot kunder om hur djuren har haft det.

Läs rapporten

De flesta kycklingar som serveras på snabbmatsrestauranger världen över har levt i trånga, sterila miljöer och många lider av förlamningar och hudskador. Flertalet av företagen visar inte några ambitioner på att vilja förbättra standarden.

Miljarder fåglar får aldrig chansen att se dagsljus, växa i en hälsosam takt, eller ens bete sig naturligt. Istället är deras liv alldeles för ofta fullt av smärta, rädsla och stress. De granskade företagen har möjligheten och makten att sätta stopp för lidandet. Även om vissa av företagen tagit viktiga steg framåt för att förbättra välfärden för kycklingar är deras åtaganden inte alltid världsomspännande, utan gäller bara specifika marknader. 

Företagen får med rätta positiva rubriker för sina köttfria burgare och nuggets, men detta borde inte maskera det lidande som varje dag sker på kycklinguppfödningar runt om i världen. Konsumenterna bryr sig allt mer om djurvälfärd, och vi kommer att fortsätta föra deras talan.

World Animal Protection uppmanar snabbmatsrestaurangerna att se till att alla kycklingar som serveras på deras restauranger garanteras ett bra liv. De kan använda sin makt till att förbättra liv för miljontals kycklingar.

Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige säger:

Men även konsumenter kan ta ansvar för djurens välfärd och välja kyckling med omsorg. Vi har nu en guide som visar vilken färsk svensk kyckling som har högst djurvälfärd. 

Kycklingguiden

Läs mer..