Unga stjärnsköldpaddor packas i säckar för att smugglas ut ur Indien.

Databrist sätter över 64 000 vilda djur i riskzonen

Nyheter

Tiotusentals vilda djur som konfiskerats av myndigheter kan inte spåras, visar vår nya rapport.

Mellan 2010 och 2014 togs över 64 000 levande vilda djur omhand av instanser som bekämpar brott mot vilda djur. Detta enligt databasen från CITES-konventionen, som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter.

Men vår nya rapport, 'Tip of an iceberg', som publicerats i samarbete med Oxfords forskningsenhet för bevarande av vilda djur (WildCRU), avslöjar att informationen både om konfiskering och var djuren hamnar har allvarliga brister. 

Vi är oroade över att detta äventyrar välfärden och överlevanden hos de vilda djuren. Många av dem riskerar att hamna i den illegala handeln igen eftersom ingen räknar dem eller ansvarar för vart djuren tar vägen.

Läs rapporten 'Tip of an iceberg'

Stort mörkertal

Summan på 64 000 är troligen bara en bråkdel av det totala antalet djur det rör sig om. Detta eftersom bara ett av tre länder som skrivit under CITES uppger hur många djur de beslagtar. Vi har upptäckt att  två av tre länder inte rapporterar konfiskeringar, trots att tjuvjakt av utrotningshotade arter förser den illegala handeln med inkomster runt 8–10 miljarder USD årligen.

Dessa chockerande upptäckter gör att vi måste begära bättre rapportering av konfiskeringar och hur det går för de tillvaratagna djuren.

1014690


Makaker till salu på Denpasar Bird Market i Bali.

Svåra beslut

När djur har blivit konfiskerade måste landets myndigheter bestämma om djuren ska:

  • hållas i fångenskap,
  • flyttas tillbaka till det vilda
  • eller avlivas.

CITES har riktlinjer för att underlätta besluten baserade på bevarandestatus och välfärdsbehoven hos djuren.

Men att rapportera hur det går för dessa djur är inte en del av CITES-överenskommelsen.

Bättre väg framåt

Universitetsprofessorn David Macdonald på Oxford, som är senior forskare för studien, säger: “Bara en ganska liten del av de vilda djuren i illegal handel tros bli övervakade av myndigheterna – konfiskeringssiffor saknades helt för 70% av länderna som undertecknar CITES. Med tanke på den ökande globala trenden är det högst osannolikt att inga beslag gjordes inom deras gränser."

De data som vi fått visar att runt 20% av alla vilda djur som rapporterades som beslagtagna riskerar utrotning. Vi rekommenderar starkt att CITES handelsdatabas borde inkludera information om vad som händer alla dessa djur, så att vi kan minska risken för att de tvingas komma in i den illegala handeln igen.”

World Animal Protections Dr Neil D’Cruze, forskningsledare för studien, säger: “Den illegala handeln med vilda djur är enorm, komplicerad och smutsig. Ländernas myndigheter spelar en avgörande roll och har några svåra val att göra när de beslagtar djur."

"Förbättrad rapportering är avgörande för att veta vad som händer varje djur och kan hjälpa till när vi ser vilka frågor som myndigheterna har när de tagit hand om djur. Utan denna transparens är det stor risk för att dessa utrotningshotade djur kommer tillbaka i händerna på samma brottslingar som de en gång räddades från. Vi måste kunna se vart djuren tar vägen.”

Vad händer härnäst?

Det som framkommit i studien ska presenteras på det 17:e mötet Conference of the Parties (CoP) i Johannesburg, Sydafrika, den 27 september. Där hålls ett sidoevent som fokuserar på konfiskeringen av vilda djur, organiserat av Species Survival Network (SSN). 

Det har varit 17 beslag i Sverige (13 sköldpaddor och fyra ormar) under åren 2010-2014 men rapporteringen här verkar fungera bra enligt vår undersökning.

Läs mer om vårt arbete för vilda djur och vad du kan bidra med

Utan denna transparens är det stor risk för att dessa utrotningshotade djur kommer tillbaka i händerna på samma brottslingar som de en gång räddades från. Vi måste kunna se vart djuren tar vägen.- World Animal Protections Dr Neil D’Cruze, forskningsledare för studien.

Läs mer..