Regeringsuppdrag om nya zoonoser

Sverige bör minska risken för spridning av zoonoser

Nyheter

En ny rapport som gjorts på uppdrag av regeringen kommer till slutsatsen att Sverige bör bli bättre på att skydda sig mot zoonoser – sjukdomar som covid-19, som kan spridas mellan djur och människor.

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vi har länge påpekat djurvälfärdsproblemen i livsmedelsindustrins trånga djurfabriker och den här rapporten sätter fingret på en allvarlig risk. Striktare smittskyddsregler och kontroller som utredningen föreslår är bra, men för både djur och miljö krävs också en omställning, som fasar ut dagens industriella djurhållning i stressiga och onaturliga miljöer.”

Grisar och fjäderfän större risk

Det var mot bakgrund av pandemin som regeringen gav Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket i uppdrag att granska den svenska djurhållningen och de risker som finns för spridning av zoonoser. Nu har granskningen presenterats. 

SVA och Jordbruksverket gör bedömningen att risken för att det ska uppstå en ny typ av zoonos i Sverige är låg. Men de båda myndigheterna anser samtidigt att det finns ett behov av att vidta försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för ett utbrott i framtiden. 

En påtaglig risksituation är när många djur hålls tillsammans och har nära kontakt med varandra, som i livsmedelsindustrins intensiva uppfödnings­anläggningar. Särskilt när det gäller stora grupper av grisar och fjäderfän.

För att komma till rätta med de här problemen förespråkar Jordbruksverket och SVA mer omfattande kontroller av smittskydd och djurens hälsa. Dessutom föreslås förprövning utifrån smittskyddsaspekter för ombyggnader och nybyggnader av djuranläggningar. Gårdar med kommersiell djuruppfödning bör få krav på sig att upprätta en smittskyddsplan.

Mer om djuren i livsmedelsindustrin

Läs mer..