Deforestation

Svenska banker bidrar till köttindustrins skogsskövling i Brasilien

Nyheter

De största bankerna i Sverige har mångmiljardintressen i företag inom köttindustrin, som driver på den katastrofala avskogningen i Amazonas och Cerrado i Brasilien. Det visar en ny rapport från World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide Sverige.

Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige; säger:

”Forests on Fire är en larmrapport som borde få svenska banker att tänka om. När Brasiliens skogar brinner, brinner också hoppet om en hållbar framtid för hela planeten. Att svenska banker, mitt i det katastrofläge vi befinner oss i, investerar miljarder i högriskbolag för skogsskövlingen är väldigt bekymrande.”

Skogsskövlingen i Amazonas- och Cerrado-regionerna i Brasilien är nu så omfattande att det finns en betydande risk för att regnskogen inte kan återhämta sig och till stor del försvinner.

Följderna av avskogningen är mycket allvarliga: vilda djur och växter tar stor skada när väldiga landområden skövlas, utsläppen av växthusgaser ökar och driver på den globala klimatkrisen och djur utsätts för stort lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och under långa djurtransporter.

Runderen in Mato Grosso

11,5 miljarder kronor

Den främsta drivkraften bakom avskogningen är köttindustrins produktion av nötkött och soja. Sojan används huvudsakligen som djurfoder i livsmedelsindustrins djurfabriker. Brasilien är världens största exportör av nötkött och 70–80 % av avskogningen i Amazonas görs för boskapsuppfödning och köttproduktion. Sojaproduktionen dominerar i Cerrado.

Det finns 61 företag som karakteriseras som högriskbolag i rapporten, för sin inblandning i avskogningen i Brasilien. De sju största bankerna i Sverige har finansiella kopplingar till nästan hälften av dem, 27 företag. Totalt handlar det om investeringar och finansiering av företagens verksamhet på 11,5 miljarder kronor.

Nordea står för nästan hälften av de finansiella kopplingarna till högriskbolagen. Därefter kommer Danske Bank och SEB med runt 15 % vardera. Handelsbanken står för 10 %, Swedbank för 6 % och Länsförsäkringar och Skandia för runt 2–3 % vardera.

Runderen in Mato Grosso

Miljökatastrof

Skövlingen av Amazonas i Brasilien, som utgör omkring två tredjedelar av hela området runt Amazonasfloden, har accelererat enormt under de senaste 50 åren. Bara 2 % av Amazonas hade avskogats 1970.

I dag är nästan 20 % av regnskogen borta. Det motsvarar en yta som är ungefär dubbelt så stor som Tyskland. Och varje minut skövlas en yta av regnskog stor som tre fotbollsplaner. Läget är ännu värre i Cerrado-regionen, söder om Amazonas. Där är nu hälften av ytan avskogad.

Skogsskövlingen leder till att stora mängder växthusgaser frigörs och bidrar till den globala uppvärmningen och de alarmerande klimatförändringarna, som FN:s klimatpanel nyligen har rapporterat om. Djuruppfödningen som följer i avskogningens spår förvärrar i hög grad klimatförändringarna, med utsläpp av växthusgaser från djur och långa djurtransporter.

Stort lidande för djuren

Julia Engqvist säger:

”Det stora problemet när det gäller avskogningen är vårt nuvarande livsmedelssystem, som måste förändras. Med en övergång till en mer växtbaserad kosthållning skulle vi både kunna minska djurens lidande och få ner utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser, från skogsskövlingen och livsmedelsindustrins djuruppfödning.”

Förhållandena i livsmedelsindustrin orsakar stort lidande för djuren. I Brasilien är det inte ovanligt att transporter med levande djur kan pågå i uppåt 60 timmar, inte sällan på dåliga vägar.

Massuppfödningen i djurfabrikerna leder till mycket stress och dålig djurvälfärd i trånga, stimulanslösa miljöer, där djuren inte får utlopp för sina naturliga beteenden. Avel på djurraser som växer fort och blir stora för att de ska producera mycket kött, skapar också stora hälsoproblem för djuren, som hjärt- och lungsjukdomar och att de får svårt att röra sig.

Avskogningen i Amazonas och Cerrado bidrar inte bara till lidande för djur i Brasilien. Sojan som odlas när skogen skövlats används främst för att utfodra djur i livsmedelsindustrin och en betydande del av sojan exporteras. I första hand till Europa och Kina. Under 2017 exporterade Brasilien 8 miljoner ton soja som producerats i Amazonas och Cerrado till länder i Europa.

Runderen in Mato Grosso

Stoppa finansieringen

World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide Sverige kräver att svenska banker stoppar sin finansiering till företag som bidrar till skogsskövlingen i Brasilien. Vi uppmanar dem att snarast anta en policy för nolltolerans mot avskogning.

Överenskommelser som redan är gjorda bör granskas och omprövas. Strävan måste vara att systematiskt röra sig bort från den här typen av högriskföretag för att nollvisionen ska bli verklighet.

Julia Engqvist säger:

”World Animal Protection Sverige vill se ett klart ställningstagande från svenska banker att de inte på något sätt ska finansiera avskogning och vi vill också att de antar tydliga riktlinjer för djurens situation. Bankerna borde göra respekt för djurens välfärd till ett viktigt kriterium för finansiering av olika typer av verksamhet. Vi uppmanar bankkunder att använda sitt inflytande för att förespråka en djurvänlig investeringspolicy. Kanske rentav att byta bank, om deras nuvarande bank inte tar djurens lidande på allvar.”

Vad kan jag göra?

  • Kontakta din bank med en uppmaning om att investera djur- och miljövänligt för en hållbar framtid för planeten. Läs mer här. 
  • Välj en mer växtbaserad kost, för djur, människor och miljö.
  • Bli månadsgivare i World Animal Protection Sverige

Rapporten "Forest on Fire"

Läs mer..