Djurvälfärd i finanssektorn

Banker har mer att göra med djurs välfärd än du kanske tror. Risken är stor att dina pengar används för att föda upp kycklingar och grisar i bur, eller till regnskogsskövling för foder- och nötköttsproduktion.

World Animal Protection arbetar för att ändra på det. I stället för att vara en del av problemet kan finanssektorn bli en del av lösningen. Du an vara med och påverka deras investeringar i djurvänligare riktning.

Djurhållning och vår planet

Bidrar du till lidande för djur och människor?

För att få avkastning på dina pengar använder din bank, ditt försäkringsbolag eller pensionsfond dem för investeringar. Det kan handla om olika typer av företag så länge de ger vinst, alltså även i verksamheter som innebär lidande för djuren. 

I livsmedelsindustrins djurfabriker hålls grisar, kycklingar och kor i rånga lokaler eller helt ensamma i en bur. I stället för att beta på gräs eller böka i halm står de på kala betonggolv, vått strö eller galler. De får knappt se dagsljus och de allra flesta kommer aldrig få andas frisk utomhusluft.

Smågrisar får svansen avklippt och tänderna nedfilade, ofta utan bedövning. Kycklingar kläcks i onaturliga stallar och får aldrig se sin mamma. Suggor tillbringar en stor del av livet i ett bås där de knappt kan röra sig och insemineras regelbundet. När hennes kultingar tas bort och föds upp för slakt väntar hon redan nya kultingar.

Den industriella djuruppfödningen är också ett hot mot människors hälsa. Mycket antibiotika används för att förhindra att djuren blir sjuka. Den rutinmässiga överanvändningen av antibiotika ökar risken för multiresistenta bakterier. Det ökar risken för att människor ska dö på grund av antibiotikaresistens, alltså att de via animalisk föda fått i sig så mycket antibiotika att de inte kan behandlas med antibiotika när de blir allvarligt sjuka.

   Bidrar du till klimatkrisen?

   De största bankerna i Sverige har mångmiljardintressen i företag inom köttindustrin, som driver på den katastrofala avskogningen i Amazonas och Cerrado i Brasilien. Det visar en rapport från World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide Sverige.

   Den främsta drivkraften bakom avskogningen är köttindustrins produktion av nötkött och soja. Sojan används huvudsakligen som djurfoder i livsmedelsindustrins djurfabriker. Följderna av avskogningen är mycket allvarliga: vilda djur och växter tar stor skada när väldiga landområden skövlas, utsläppen av växthusgaser ökar och driver på den globala klimatkrisen och djur utsätts för mycket lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och under långa djurtransporter.

   Svenska bankers investeringar till högriskföretag

   Det finns 61 företag som karakteriseras som högriskbolag i rapporten, för sin inblandning i avskogningen i Brasilien. De sju största bankerna i Sverige har finansiella kopplingar till nästan hälften av dem, 27 företag. Totalt handlar det om investeringar och finansiering av företagens verksamhet på 11,5 miljarder kronor.

   Nordea står för nästan hälften av de finansiella kopplingarna till högriskbolagen. Därefter kommer Danske Bank och SEB med runt 15 % vardera. Handelsbanken står för 10 %, Swedbank för 6 % och Länsförsäkringar och Skandia för runt 2–3 % vardera.

   Rapporten "Forest on Fire"