Marked i Indonesien

Ny rapport: G20-ländernas lagstiftning kan underlätta den grymma handeln med vilda djur 

Nyheter

Vår nya rapport avslöjar brister i G20-ländernas lagstiftning som tillåter grymt utnyttjande av vilda djur och gör världen sårbar för framtida pandemier

Varje dag jagas eller avlas tusentals vilda djur och säljs i den globala handeln – som mat, husdjur, lyxvaror, traditionell medicin och underhållning. Detta möjliggör överföring av zoonotiska sjukdomar.

Vår rapport Protecting our world from future pandemics" avslöjar brister i G20-länder som möjliggör att ta vilda djur från deras naturliga livsmiljö, avla på dem i fångenskap, avliva dem och handla med kroppsdelarna. Detta stöds av otillräckliga internationella åtgärder som ska förhindra exploatering.

Rapporten beskriver också hur handeln utgör risker för folkhälsan:

  • Handelns huvudsakliga tillsynsorgan - konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (CITES) - har inget fokus på att förebygga zoonotisk sjukdom.
  • Det finns liten eller ingen hälsoundersökning av importerade vilda djur, vilket möjliggör att oupptäckta patogener sprids över världen.
  • Eftersom ett stort antal personer är inblandade i försörjningskedjan med vilda djur och växter finns flera möjligheter till smittspridning.
g20

Kelly Dent, som är globalt ansvarig för World Animal Protections arbete för externt engagemang, säger:

”De lagar som genomförs av G20-länderna för att skydda vilda djur är otillräckliga och gör ofta mer skada än nytta. Vilda djur lider i alla faser av handeln. De är extremt stressade när de tas från sin livsmiljö och packas sedan trångt, så det är ingen överraskning att många är döda eller sjuka vid ankomsten till sin destination. Medan världens fokus fortfarande ligger på vaccinationer bör virusförebyggande inte ignoreras, eftersom det beräknas att över 320 000 däggdjursvirus väntar på upptäckt. Ödet för djur, människor och vår globala ekonomi vilar i händerna på G20-ledarna, som får det mest praktiska sättet att ta itu med pandemiförebyggande - avsluta den globala handeln med vilda djur."

Rapporten kommer efter att Världshälsoorganisationen uppmanat till förbud för försäljning av levande vilda däggdjur på matmarknader, eftersom pågående studier om ursprunget till COVID-19 antyder att det är troligt att viruset överfördes från fladdermus till ett annat djur.

Att lära av varandra

Vi ger exempel där lagar skiljer sig åt mellan G20-länderna, vilket möjliggör gränsöverskridande kryphål och ytterligare visar varför det behövs en helhetssyn på att avveckla handeln med vilda djur.

I Australien är till exempel jakt på vild känguru vanlig men i andra G20-landet Indien är all kommersiell jakt förbjuden enligt Wildlife Protection Act (1972). Kommersiell avel och uppfödning av vilda djur i flera G20-länder, inklusive Brasilien, Kanada och Sydafrika, är ett angeläget problem när det gäller överföring av zoonotiska sjukdomar.

I rapporten fann vi också exemplarisk lagstiftning i G20-länder som kan fungera som förebilder för att förhindra ytterligare negativ påverkan. Som svar på COVID-19-pandemin har vi bett G20-ledarna för att stoppa den globala handeln med vilda djur. 1,1 miljoner av er anhängare, skrev under.

Läs mer..