cows on a factory farm

Åtal i slakteriskandalen men lag om kamerabevakning dröjer

Nyheter

Två personer åtalas nu efter den slakteriskandal som uppmärksammades 2021. Åklagaren konstaterar att personerna systematiskt har utsatt ett stort antal djur för lidande. Men lag om kamerabevakning på slakterierna dröjer.

Det var i januari 2021 som det avslöjades att djur utsattes för otillbörligt lidande på ett slakteri i södra Sverige. Avslöjandet kunde ske eftersom djurrättsaktivister placerat ut dolda kameror i slakteriet. På bilderna syntes att djur utsattes för misshandel samt att tiden till att djuren avblodades var för lång.  

pig sad cage

Åklagaren har nu väckt åtal i ärendet. Två personer står åtalade för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. I åtalet yrkas även på att företaget ska betala 1,5 miljoner i företagsbot.  

Åklagaren anger i sitt åtal att djur systematiskt har utsatts för lidande. Det rör sig om 107 grisar och två kor. Vid fem tillfällen ska misshandeln ha utförts med tillhyggen. Vid 107 tillfällen ska djur ha avlivats utan tillräcklig bedövning. De åtalade personerna förnekar att de skulle ha gjort något brottsligt. Åklagaren säger också att det verkar som om personerna medvetet har gömt undan bevis inför besök av länsstyrens djurskyddskontrollant och att det är mycket anmärkningsvärt.  

Direkt efter avslöjandet 2021 begärde vi att obligatorisk kamerabevakning skulle införas på landets slakterier. Regeringen lyssnade på vårt förslag och tillsatte en utredning om hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka djurskyddet för de djur som hanteras på slakterierna.  

Utredaren lämnade över sitt förslag till landsbygdsminister Peter Kullgren i juni 2023. I sitt betänkande föreslog utredaren att kamerabevakning ska införas och en särskild lagstiftning för det. Bland de experter som bistått utredningen fanns representanter från köttföretagen och Svensk Fågel. Utredningen var enig i sitt förslag, utom på en punkt. Det gällde om även ljudupptagningar ska ske.  Jordbruksverkets expert i utredningen ansåg att det även bör ställas krav på ljudupptagningar. Det blev dock inte utredningens ståndpunkt. 

- Det är bra att åklagaren nu anser att det finns bevis för att åtala personerna för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection.  

Roger Pettersson har varit i kontakt med landsbygds- och infrastrukturdepartementet och fått beskedet att utredningens förslag om kamerabevakning på slakterierna fortfarande är under beredning. 

Rosenbad - Foto: Martina Huber

- Ministern är skyldig att bereda alla förslag, men det är frustrerande att inte förslaget har skickats ut på remiss än. I nuläget vet vi inte om ministern kommer att gå vidare med det eller slänga det i papperskorgen. Det finns en bred enighet, från köttföretagen till djurskyddsorganisationerna, om att kamerabevakning ska införas, säger Roger Pettersson.  

- Vi kommer naturligtvis att trycka på för att det vi föreslog, kamerabevakning på slakterierna, ska införas och att det ska ske snarast möjligt, avslutar Roger Pettersson. 

Åklagaren anger i sitt åtal att djur systematiskt har utsatts för lidande. Det rör sig om 107 grisar och två kor. Vid fem tillfällen ska misshandeln ha utförts med tillhyggen. Vid 107 tillfällen ska djur ha avlivats utan tillräcklig bedövning.

Läs mer..