Öppet brev till EU-kommissionen - ko på äng

Öppet brev till EU-kommissionen: Förbättrad djurskyddslag behövs nu

Nyheter

637 undertecknare av ett öppet brev uppmanar EU-kommissionen att leverera den reviderade djurskyddslagstiftningen under nuvarande mandatperiod.

Undertecknarna, från akademiker till forskare, företagare, veterinärer och lantbrukare, skriver att de nuvarande lagarna är kraftigt föråldrade och i starkt behov av uppdatering. De måste komma i nivå med de senaste vetenskapliga rönen och samhällets förväntningar. 

  • Att djurvälfärd är angelägen för EU-medborgarna har fem framgångsrika medborgarinitiativ visat, att djuren ska må bra och få leva goda liv är viktigt för både djuren och människorna. säger Amanda Dahlberg, agronom och sakkunnig på World Animal Protection Sverige. 
  • Men en förbättrad djurskyddslag ligger inte bara i djurens intresse utan förbättrar även konkurrensen inom EU och gör livsmedelssystemet mer rättvist, hälsosamt och hållbart. 

Det öppna brevet som har EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen som mottagare, är underskrivet även av världsberömda Dr Jane Goodall och filosofen Peter Singer. 

Ursula Von der Leyen © European Union, 2023

EU-kommissionen har åtagit sig att publicera fyra förslag för ändrad djurskyddslag som en del av sin Farm to Fork Strategy. Eftersom den politiska mandatperioden tar slut under de kommande månaderna ber undertecknarna president von der Leyen att hålla detta löfte. 

"Med tydlig vetenskap som belyser otillräckligheten i nuvarande EU-standarder kan detta förslag inte längre försenas. EU måste snarast ta fram sina förslag till en harmoniserad lagstiftning som är lämplig för ändamålet, som skyddar djur och är i linje med folkhälso- och miljömål”, Säger Reineke Hameleers, ledare för Eurogroup for Animals. 

Eurogroup for Animals representerar över nittio djurskyddsorganisationer i EU, Storbritannien, Schweiz, Serbien, Norge och Australien. Sedan grundandet 1980 har organisationen lyckats uppmuntra EU att anta högre rättsliga standarder för djurskydd. Eurogroup for Animals speglar den allmänna opinionen genom sina medlemmar och har både den vetenskapliga och tekniska expertis som krävs för att ge auktoritativa råd i frågor som rör djurskydd. Eurogroup for Animals är en av grundarna av World Federation for Animals som förenar djurskyddsrörelsen på global nivå. 

Här är brevet: länk 

Det öppna brevet som har EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen som mottagare, är underskrivet även av världsberömda Dr Jane Goodall och filosofen Peter Singer. 

Läs mer..