Otters, tortoises and other animals in the cruel exotic pet trade now have increased protection

Ökat skydd för uttrar, sköldpaddor och andra djur i den brutala handeln

Nyheter

Förbudet mot kommersiell internationell handel med asiatiska uttrar och indiska stjärnsköldpaddor trädde i kraft nu i veckan, den 26 november.

Varje dag tjuvjagas, avlas och säljs tusentals djur i den globala handeln med vilda djur, som omsätter många miljarder kronor. Oavsett om handeln är laglig eller olaglig lider djuren fruktansvärt.

Tack vare beslut som fattades vid CITES-konferensen i augusti i år har två arter av asiatiska uttrar, indiska stjärnsköldpaddor och flera  andra djur fått förstärkt skydd genom att flyttas upp till CITES Appendix I.

1023684

En utter hålls som husdjur i Japan 

Nya lagar stoppar tjuvjakten

Nu när över 90 dagar har gått sedan besluten fattades i Geneve har förbudet trätt i kraft. Det innebär att handeln med dessa djur i kommersiellt syfte är förbjudet, som att sälja dem som husjdur.

Djuren vi var förespråkare åt

Vår rapport som släpptes tidigare i år avslöjade att uttrar lider enormt när de hamnar i den illegala handeln med vilda djur, Sydostasien har sett en enorm ökning av efterfrågan på uttrar som husdjur.

De utrotningshotade asiatiska uttrarnas antal har minskat med mer än 30% under de senaste 30 åren.

Det är inte bara grymt och kan vara farligt att hålla en utter som husdjur, det hotar även artens fortlevnad.

1023643

Uttrar i det vilda 

Handeln på nätet och många poster på sociala medier ger en falsk bild av att uttrar passar som husdjur och driver på efterfrågan. Deras popularitet som husdjur leder till tjuvjakt, illegal handel och oreglerad illegal avel.

Vi välkomnar det stärkta skyddet för dessa djur från och med 26 november. Under Appendix I får de största möjliga internationella handelsskydd, vilket effektivt sätter stopp för kommersiell handel.

Se vår dokumentär om den hemska handeln

Det är inte bara grymt och kan vara farligt att hålla en utter som husdjur, det hotar även artens fortlevnad.

Läs mer..