EU-besked om päls och djurtransporter en besvikelse

EU-besked om päls och djurtransporter en besvikelse

Nyheter

EU-kommissionen uttalade sig i dag om nya regler för djurtransporter och medborgarinitiativet att avveckla pälsindustrin. På ingen av punkterna blev det tyvärr den förbättring av djurvälfärden som World Animal Protection och många EU-medborgare hoppats på.

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det är bra att EU-kommissionen föreslår bättre skydd under djurtransporter, men det är inte tillräckligt. Vi har krävt ett exportförbud för levande djur från EU och hårdare transportregler inom EU. Det är också beklagligt att det inte blev något klart stöd för medborgarinitiativet Fur Free Europe, om ett stopp för den grymma pälsindustrin. Jag hoppas att EU-kommissionen snart återkommer med skarpare förslag på båda dessa områden – och även håller sitt löfte om bättre villkor för djuren i livsmedelsindustrin. Allt annat skulle var ett stort svek mot djuren och en stark folklig opinion”.

Minimala förbättringar

Regelverket för djurtransporter tillåter fortfarande export av levande djur till länder utanför EU. Det finns förslag för att kontrollera de här transporterna, men de är knappast någon garanti för att EU-domstolens beslut om djurskydd kommer att följas. Enligt domstolen ska transporterade djur skyddas tills de kommer fram till slutmålet, vare sig transporten avslutas i eller utanför EU. 

På kvällarna och morgnarna tar djurtransporterna över.

Det införs inte heller några regler om att helt stoppa transporter på grund av temperaturförhållanden i lastbilar och containrar där djur hålls. Följden kan bli att transporterade djur utsätts för obehag av mycket kalla eller varma temperaturer och till och med riskerar att dö.

Lagstiftningen kräver en garanti för att djur är i tillräckligt bra kondition för att kunna transporteras innan de lastas på en transport. Därför är det märkligt att det inte finns några konkreta och artspecifika bestämmelser för hur djurens kondition ska bedömas.

Det finns visserligen ett krav på att djurtransporter ska kunna följas medan de pågår och att viktig information ska dokumenteras så det går att kontrollera att transportregler följs. Men det är bara minimala förbättringar, som inte alls motsvarar den ambition om att förbättra djurens välfärd som fanns med i the European Green Deal redan för flera år sedan. 

Uppskjutet beslut

Trots det starka folkliga stödet uttryckte EU-kommissionen inte något stöd för medborgarinitiativet Fur Free Europe, som kräver att pälsindustrin i EU ska förbjudas. I stället skjuts beslutet upp.

Roger Pettersson säger: 

”Pälsindustrin står för ett helt oacceptabelt utnyttjande av pälsdjur och borde avvecklas så fort som möjligt. EU-kommissionen har begärt en vetenskaplig utvärdering innan den kommer att ta ställning till ett förbud. Jag hade önskat att kommissionen redan nu slagit fast ett förbud, men jag räknar med att den kommer att hamna där 2026. Många medlemsstater har redan infört ett förbud och fler är på gång”. 

Fur Free Europe har skrivits under av 1,5 miljoner EU-medborgare, som vill se ett slut på att pälsdjur som minkar, rävar och mårdhundar föds upp och slaktas för att bli pälsprodukter. I uppfödningsanläggningar kan pälsdjur utsättas för stort lidande, när de hålls i fångenskap i små burar utan att kunna bete sig naturligt. 

Avvecklingskravet kan ses mot bakgrund av att pälsindustrin i dag är en bransch på stark tillbakagång. I EU har en klar majoritet på 20 av totalt 27 medlemsländer helt eller delvis förbjudit pälsdjursuppfödning. Förutom den starka kritiken mot dålig djurvälfärd, har pälsnäringen också pekats ut som en allvarlig fara för spridning av farliga sjukdomar som covid 19 mellan djur och människor.

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur! 

 

 


 

Jag hoppas att EU-kommissionen snart återkommer med skarpare förslag på båda dessa områden – och även håller sitt löfte om bättre villkor för djuren i livsmedelsindustrin.

Läs mer..