Reptiles as pets? Camouflage, complex behaviour and family life

Reptiler som husdjur? Kamouflage, komplext beteende och familjeliv

Nyheter

Reptiler är en bred djurgrupp som ständigt anpassar sig för att överleva och för att passa in i omgivningen. Men kan välmenande ägare uppfylla deras komplexa behov?

Efter att ha utvecklats från amfibier för ungefär 380 miljoner år sedan har reptiler följaktligen funnits mycket längre än människor.

De finns på alla kontinenter och i alla möjliga former och storlekar. Den mäktiga komodovaranen kan bli upp till tre meter lång och kameleonten brookesia supersilaris är mindre än en tumnagel.

De flesta reptiler är kallblodiga, vilket innebär att de reglerar kroppstemperaturen genom omgivningen. Om de behöver värma sig flyttar de till en solig plats och om de vill svalka sig gäller skuggan.

Moderlig omsorg, lek och verktyg

En del tror att reptiler är primitiva och enbart har grundläggande beteendemönster. Men forskare har fått fram fascinerande fakta om det komplexa livet för många reptilarter.

Ett exempel är nilkrokodilen, som tar hand om sina ägg genom att ruva på dem och skydda dem från rovdjur. Mamma nilkrokodil har observerats hjälpa sina ungar under kläckningen när de ber om hjälp. Man har även sett krokodiler leka med rörliga föremål, och använda verktyg gjorda av pinnar och kvistar för att fånga sitt byte.

Anslående anpassning

Vi vet att i det vilda byter kameleonter färg för att kamouflera sig. En del kameleonter kan byta till flera färger, som rosa, gult, och blått. Det hjälper till att skydda dem från rovdjur.

Den ofarliga scharlakanmjölksnoken är känd för att kunna bli lik de dödligt giftiga korallormarna. Det gör att rovdjur inte vågar attackera den.

På filmen här kan du se en kameleont byta färg.

Komplexa behov

Reptiler har komplexa artspecifika behov. Det inkluderar särskild diet, en viss temperatur och ljus för att förbli friska. De behöver också tillräckligt utrymme och berikning för sin välfärd. 

Exotiska husdjur

Intresset för att ha reptiler som husdjur ökar. Det finns många människor som har ormar, ödlor och sköldpaddor i sitt hem. Varje dag tas tusentals djur, som reptiler, från det vilda och avlas i fångenskap för att möta efterfrågan på exotiska husdjur.

Att se till att exotiska husdjur mår bra kan vara komplicerat. Ofta, trots god vilja, är det extremt utmanande för husdjursägarna att tillfredsställa alla behov som reptiler har. De har kanske inte tillräckliga kunskaper eller kan ordna rätt livsmiljö.

I det vilda uppvisar reptiler komplext beteende. Varje individ behöver uttrycka alla sina behov. Men när de hålls som husdjur i konstgjorda miljöer är det inte alltid möjligt.  

Skydda reptiler från att bli exotiska husdjur

Vi bidrar till att stoppa lidandet för reptiler och andra exotiska djur genom att samarbeta med regeringar för att förbättra lagstiftningen. Vi undersöker också var djuren kommer ifrån och hur de behandlas. 

Vi kommer att behöva din hjälp för att skydda reptiler och andra exotiska djur från att hamna i den brutala handeln med exotiska husdjur. Vi ska arbeta med frågan under 2018.

 

Källor, om du vill veta mer om reptiler (engelska):

Dinets, V. 2015. “Play Behavior in Crocodilians.” Animal Behavior and Cognition 2 (21): 49–55.

Dinets, V., J.C. Brueggen, and J.D. Brueggen. 2013. “Crocodilians Use Tools for Hunting.” Ethology Ecology & Evolution 27 (1). Taylor & Francis: 74–78.

Kikuchi, D. W., & Pfennig, D. W. (2013). Imperfect mimicry and the limits of natural selection. The Quarterly review of biology, 88(4), 297-315.

Schuppli, C. A., Fraser, D., & Bacon, H. J. (2014). Welfare of non-traditional pets. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics), 33(1), 221-231.

Vergne, A.L., and N Mathevon. 2008. “Crocodile Egg Sounds Signal Hatching Time.” Current Biology 18 (12): R513-4. 

Varje dag tas tusentals djur, som reptiler, från det vilda och avlas i fångenskap för att möta efterfrågan på exotiska husdjur.

Läs mer..