Haj som fastnat i spöknät - Sea Change - World Animal Protection

Mer förlorad fiskeutrustning än någonsin tidigare

Nyheter

Våra hav och havens djur är i fara. Ny forskning visar att vi måste agera nu.

Den nya rapporten, från Laurent Lebreton, oceanograf vid the Ocean Cleanup Foundation, visar att problemet med marin nedskräpning är mycket allvarligare än vi tidigare trott.

The ‘Great Pacific Garbage Patch’ – en enorm ansamling av skräp och plast i Stilla Havet – är 4 till 16 gånger större än tidigare beräknat och motsvarar ett område dubbelt så stort som Frankrike. Den består av 1,8 biljoner skräpdelar, det mesta i stora bitar.

Sopberg i havet

Förlorad fiskeutrustning, så kallat ‘spöknät’, står för närmare hälften av den totala vikten av skräpet i 'the garbage patch’.

ghostgear_indonesia_800x533_1020929

Vi har testat unika märkningssystem i Indonesien, som gör att fiskenäten kan spåras och inte tappas bort så lätt

Sedan 1960-talet har fiskeutrustning tillverkats av extremt hållbart material, främst plast, som kan fortsätta att fånga in djur under upp till 600 år.

Det omvandlas sedan till mikroplaster som hamnar i fiskar, fåglar och andra djur. Det kan till slut hamna i vår mat.

Mycket att lära 

Fram till helt nyligen har man inte riktigt kunna överblicka problemen med spöknät. En rapport från 2009 från FN:s miljöprogram UNEP beräknar att 640 000 ton fiskeutrustning lämnas kvar eller tappas i världshaven varje år.

Men senare forskning visar att det kan vara betydligt mer.

Skadan som spöknät har på djuren är lika chockerande.

Vår senaste rapport, Ghosts beneath the waves, visar att åtminstone 136 000 valar, sälar, sjölejon, sköldpaddor och delfiner trasslar in sig i spöknät varje år, liksom oräkneligt antal fiskar, fåglar och kräftdjur som fastnar och dör – helt i onödan.

fish_nondisclosed_800x536_1020903

Fisk som fastnat i spöknät. Foto: Sijmon de Waal / Marine Photobank

Spöknät står för 71% av alla intrasslingar av djur i haven och 45% av alla utrotningshotade marina däggdjur har drabbats.

Fiskeutrustning är utformad för att fånga och döda havslevande djur och fortsätter att göra just det när det lämnas kvar i havet under lång tid.

Ingen fiskare vill egentligen förlora nät - men det händer.

Hemsk påverkan på livet i haven

När valar, sköldpaddor och delfiner fångas i spöknät kan de skadas svårt och ofta för de med sig näten i flera kilometer innan de blir utmattade och till slut drunknar.

whale_usa_800x541_1014736

Dykare försöker ta loss en val som fastnat i spökn't utanför Kaliforniens kust. Foto: Bob Talbot / Marine Photobank

En del fåglar, sköldpaddor och valar äter så mycket plast att det utgör ungefär en tredjedel av deras föda. Det leder till en långsam och plågsam död.

Vår lösning för djuren

Vi grundade Global Ghost Gear Initiative (GGGI) 2015, för att föra samman alla relevanta intressenter, som fiskeindustrin, och tackla problemen med spöknät globalt.

gggi_uk_800x533_1019190_0

Unikt project i Scapa Flow utbildar dykare i att ta bort spöknät

Under dessa tre år har GGGI vuxit till 68 deltagande organisationer. Det stöttas av 12 regeringar, liksom av relevanta organ inom EU och FN.

I mars 2018 gick ett av världens största fiskföretag, Thai Union, med i GGGI för att hjälpa till att stoppa marin nedskräpning.

GGGI fokuserar på 3R – remove, reduce and recycle, alltså att ta bort, minska och återvinna – för att se till att ingen mer fiskeutrustning hamnar i haven, och att den som redan finns där försvinner.

Bara genom att samarbeta lokalt, regionalt och globalt kan vi bekämpa den livsfarliga plasten i havet.

Läs mer om vår kampanj Sea Change

Foto:Terry Goss / Marine Photobank 

Spöknät står för 71% av alla intrasslingar av djur i haven och 45% av alla utrotningshotade marina däggdjur har drabbats.