Global Ghost Gear Initiative – vår satsning mot spöknät

Vi grundade Global Ghost Gear Initiative (GGGI), en sammanslutning av regeringar, fiskeindustrin, forskare och ideella organisationer, för att hitta hållbara lösningar på det globala problemet med borttappad och kvarlämnad fiskeutrustning.

Vad är Global Ghost Gear Initiative?

Syftet med GGGI är att skydda marina ekosystem, havets djur och människors hälsa och levebröd, från de negativa effekterna av spöknät.

GGGI grundades av World Animal Protection med avsikten att använda bästa tillgängliga vetenskap och teknologi och det är det första projektet som tar ett globalt helhetsgrepp om problemet.

Styrkan ligger i  bredden av kompetenser bland deltagarna - fiskeindustrin, näringslivet, universitet, regeringar, internationella institutioner och ideella organisationer. Varje deltagare har en avgörande roll att spela för att minska mängden spöknät lokalt, regionalt och globalt.

Vårt mål

Vårt uppdrag är att göra havet tryggare och renare genom att driva ekonomiskt gångbara och hållbara lösningar för att tackla problemet med spöknät globalt.

GGGI syftar till att

  • Skydda marina ekosystem
  • Skydda havets djur från att skadas av spöknät
  • Skydda människors hälsa och levebröd

Hur GGGI arbetar

Inom GGGI finns tre arbetsgrupper som arbetar med att:

Samla in data

Denna grupp samlar in data lokalt och regionalt och standardiserar den globalt för att kunna beräkna mängden spöknät, dess orsaker och följder, samt analysera trender. Denna information kommer sedan att användas för att få fram lösningar i särskilt utsatta områden.

Hitta fungerande lösningar och påverka regeringar och företag

Gruppen utvecklar en handledning i hur spöknät bäst hanteras.  Denna handledning kommer sedan att användas för att påverka regeringar och näringsliv, för att ytterligare stärka det globala arbetet mot spöknät.

Utveckla existerande lösningar och hitta nya

Den tredje gruppen vidareutvecklar existerande effektiva lösningar och utvecklar nya lösningar för att tackla problemet. De är särskilt inriktade på lösningar som kan ge ringar på vattnet.

Läs mer om våra satsningar mot spöknät runt om i världen

 

Foto: World Animal Protection, NOAA and NMFS

04 mars 2019
Vi gör tummen upp för PADI, världens största organisation för fritidsdykare, som är hängiven medlem i vårt initiativ mot spöknät, GGGI (Global Ghost Gear Initiative). Nu inkluderar de information om hur dykarna kan hjälpa till att ta bort spöknät i sin avancerade dykarkurs.
20 september 2018
Vi firar att Internationella valfångstkommissionen (IWC) ska agera mot att valar trasslar in sig i och dödas av spöknät, alltså kvarlämnad och borttappad fiskeutrustning. Spöknät är bland de största hoten mot valar och andra havslevande djur.
14 september 2018
I maj besökte vi volontärdykare från den brittiska organisationen NARC (Neptune's Army of Rubbish Cleaners) för att se deras volontärdykare ta bort hummertinor och fiskeutrustning, som lämnats kvar eller tappats i havet längs Wales kust.
10 augusti 2018
Genom framgångsrikt lobbyarbete har FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förbundit sig att skydda havets djur genom att märka fiskenät. Detta historiska beslut innebär att djur kommer att skyddas i högre grad från att fastna i kvarlämnad eller tappad fiskeutrustning