Tech Dairy Header

Peter Kullgren, försvara och utöka betesrätten!

Nyheter

Rätten för svenska kor att få vara utomhus och beta är hotad. Därför startar World Animal Protection Sverige och fyra andra organisationer i dag gemensamt kampanjen Jag vill beta, för att regeringen ska skydda och även utöka betesrätten.

Initiativtagare till kampanjen är Sveriges största djurvälfärdsorganisationer Djurens Rätt, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen, tillsammans med konsumentorganisationen Vi Konsumenter.

Amanda Dahlberg, agronom och sakkunnig om lantbruksdjur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Kampanjen Jag vill beta har två mål: att bevara betesrätten för kor i mjölkindustrin och att utöka rätten att gälla alla nötkreatur. För att vi ska lyckas med kampanjen är det viktigt att vi är många som skriver på namninsamlingen till landsbygdsminister Peter Kullgren”.

Skriv på namnlistan här:

Jag vill beta

Ifrågasatt betesrätt

Kornas rätt att få vara utomhus och beta varierar beroende på var i landet de finns – från 60 till 120 dagar. Tjurar och kalvar under sex månader har däremot ingen betesrätt alls och kan alltså helt lagligt hållas inomhus året runt.

Cow in field

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) ifrågasätter nu kornas rätt att få vara ute och beta. Växa, som är ett rådgivningsföretag kopplat till LRF, har i år fått tillstånd att genomföra försök med att hålla 1 500 kor inomhus utan möjlighet att gå ut och beta under ett och ett halvt år.

Amanda Dahlberg, agronom och sakkunnig om lantbruksdjur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vi är mycket bekymrade över den här utvecklingen. Forskningen visar tydligt att bete är viktigt för kornas välfärd och vi anser att betesrätten också borde utökas till att gälla alla nötkreatur. Utomhusvistelsen ger korna möjlighet att bete sig mer naturligt och kan förbättra deras hälsa – exempelvis genom att de får mer motion och att det mjukare underlaget kan minska risken för skador på ben och klövar. Att begränsa, eller helt avskaffa, betesrätten skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser för kornas hälsa och välbefinnande”.

Lagändringar och ersättning

Förutom lagändringar skulle Peter Kullgren också kunna använda ersättningar till bönder för att ge fler nötkreatur möjlighet att beta mer. Lantbrukare som bidrar till extra välfärd för djur kan redan i dag ansöka om statligt stöd i form av så kallad djurvälfärdsersättning. 

Den här ersättningen borde kunna gå att ge till de lantbrukare som väljer att ha kor, tjurar och kalvar ute på bete längre tid än vad lagstiftningen kräver. En sådan ersättning kan både bidra till att förbättra nötdjurens hälsa och välfärd och dessutom stärka lantbrukarnas konkurrenskraft. 

Opinionsundersökningar visar att fler än sju av tio svenskar tycker att det är viktigt att kor i mjölkindustrin får vistas ute. Mjölkbönder som har djur på bete utöver lagstadgad betesrätt skulle därmed kunna få stora PR-fördelar som mer djurvänliga. 

 

Vill du hjälpa djur?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djuren!

 

 

För att vi ska lyckas med kampanjen är det viktigt att vi är många som skriver på namninsamlingen till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Läs mer..