Millions of live sheep are subjected to a gruelling months-long road and sea journey from Australia to the Middle East every year. They travel in hot, poorly-lit dens with three sheep crushed into each square metre. Tens of thousands die each year from hunger, unable to recognise the concentrated pellets on the ships as food. Still more are killed or injured if they slip or fall, smothered by the other animals.  Those that survive are roughly unloaded and taken to ‘fattening plants’ before being slaughtered in deplorable conditions. Pictured:  Sheep on the ship, kept in cramped and filthy conditions.Foto: Animals Australia

64 djur döda efter transport på över en månad till havs

Nyheter

World Animal Protection har tidigare rapporterat om fartyget Bahijah som varit ute till havs under fem veckor med drygt 16 000 djur ombord. Aftonbladet skriver nu att de får komma i land i Australien – men många djur har redan dött och de övrigas hälsoläge är oklart.

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:  

Det är oerhört tragiskt att transporten pågått under så lång tid. Den här händelsen understryker tydligt varför World Animal Protection vill ha ett stopp för långa transporter av levande djur. Nu hoppas jag att de djur som tagits i land får den vård och omsorg de behöver så snart som möjligt så att de inte behöver lida.

Till havs sedan 5 januari  

Fartyget lämnade Fremantle på Australiens västkust redan den 5 januari med omkring 14 000 får och 2 000 nötkreatur ombord. På grund av oroligheterna i Röda havet, där houthi-rebeller i Jemen har beskjutit handelsfartyg, vände Bahijah tillbaka till Australien i mitten av januari.   

Foto: Al Shuwaikh

Men efter den långa resan tvingades djuren vara kvar på fartyget vid den australiska kusten, eftersom exportören av djuren och myndigheterna inte kunde komma överens om vad som skulle hända med djuren. Behandlingen av djuren har fått stark kritik från djurvälfärdsorganisationer.   

Nu har de australiska myndigheterna äntligen gett klartecken för att djurens ska få komma i land. Hälsoläget för djuren är oklart, men det australiska jordbruksdepartementet har konstaterat att 64 djur dött under tiden på fartyget: 60 får och fyra kor. 

Läs mer..

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Ja, jag vill hjälpa djur!