Ny rapport: Trots förbättringar måste livsmedelsjättarna bli bättre på djurvälfärd

Pressmeddelande: Trots förbättringar måste livsmedelsjättarna bli bättre på djurvälfärd

Nyheter

Idag släpps en internationell rapport om hur livsmedelsföretagen i världen arbetar med frågor som rör lantbruksdjurens välfärd. Den rankar 150 av världens livsmedelsföretag, däribland tre svenska.

Rapporten Business Benchmark on Farm Animals (BBFAW) publicerades första gången 2012 och är ett samarbete mellan djurskyddsorganisationerna World Animal Protection och Compassion in World Farming, tillsammans med investmentbolaget Coller Capital. Där granskas 150 av världens livsmedelsföretag och deras insatser på djurvälfärdsområdet summeras mot en skala från 1 till 6, där 1 är bästa betyg och 6 sämsta betyg.

Gradvisa förbättringar har skett sedan första rapporten släpptes 2012. Men det är lång väg kvar. Ingen av de svenska företagen når upp till någon framstående placering.

I år är tre svenska företag med i undersökningen: ICA, IKEA och SSP Group Limited. Inget av dem placerar sig på framstående platser. ICA och IKEA får fyror, medan SSP Group Limited får en femma. De svenska företagen som ingår i studien tillhör med andra ord inte de ledande företag som går i bräschen med arbetet för bättre välfärd för lantbruksdjuren. I toppen dominerar brittiska företag och där återfinns bland ammat Waitrose, Marks & Spencer, Cranswick och Noble Foods. 

Sedan rapporten publicerades första gången har vi kunnat konstatera att företagen blivit bättre på djurvälfärd, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige och fortsätter:

Rapporten visar dock även att flera av de globala företagen inte har djurvälfärd på sin dagordning, att de i kontrast till dem som placerar sig i toppen inte prioriterar djurens välfärd alls. Sedan finns problemet att en del företag skriver att djurvälfärd är viktigt men inte alls visar det i handling. Företagen måste bli bättre på djurvälfärd. Det gäller för alla marknader i världen.

Årets rapport visar bland annat att 71 % av företagen har publicerat mål för sitt djurvälfärdsarbete, en ökning från 26 % under 2012. Av de 55 företagen som ingått i studien sedan 2012 har 31 % förflyttat sig ett steg uppåt på skalan, 36 % har förflyttat sig två steg uppåt och 15 % har förflyttat sig tre steg.

Genom att granska företagen och peka på vad de bör förbättra och hur deras prestation förhåller sig till andra företags prestationer ges ett verktyg till förbättring. Förhoppningen är att fler företag ska investera i att göra förbättringar, så att de kan förflytta sig uppåt på skalan i nästa års rapport.

För konsumenterna är frågor som rör djurens välfärd centrala. Flera undersökningar har visat att en överväldigande del av de svenska konsumenterna prioriterar djurens välfärd högt när de gör sina val i butikerna och på restaurangerna. Det finns all anledning för företagen på den svenska marknaden att göra detsamma.Det går inte längre att ignorera djurvälfärd om man vill gå i takt med konsumenterna, säger Roger Pettersson.

Rapporten finns i sin helhet här (på engelska).

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

Läs fler pressmeddelanden