Håller EU på att svika djuren?

Håller EU på att svika djuren?

Nyheter

Under sitt tal i dag om EU:s framtidsplaner, nämnde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ingenting om tidigare löften att förbättra djurens välfärd. World Animal Protection Sverige tycker det är mycket beklagligt och oroväckande.

Ursula Von der Leyen © European Union, 2023

Roger Pettersson, generalsekreterare i Word Animal Protection Sverige, säger:

”Jag är både förvånad och besviken över att Ursula von der Leyen inte ens nämner djurskyddsarbetet i det här viktiga talet om prioriterade arbetsområden. Den nuvarande EU-kommissionen har lovat att införa ny lagstiftning för att förbättra djurens situation och den har nu bara ett år kvar av sin mandatperiod. Jag hoppas verkligen att det här inte innebär att EU-kommissionen sviker sitt löfte. Det skulle vara en stor tragedi för miljontals djur i EU”.

Starkt folkligt stöd 

Det finns ett starkt folkligt stöd i EU för bättre förhållanden för djuren. Över 1,4 miljoner medborgare i olika EU-länder hade 2021 skrivit under medborgarinitiativet End the Cage Age för ett förbud mot burar i lantbruket – som World Animal Protection och många andra djurvälfärdsorganisationer stödjer. Varje år trängs 300 miljoner djur inom lantbruket ihop i burar i EU. Burarna innebär en extrem begränsning av djurens livsvillkor. 

pigs in cage

EU-kommissionen har uttalat sig för ett sådant burförbud. I EU:s Farm to Fork-strategi ingår dessutom andra viktiga förslag för att minska lidandet för djuren i livsmedels¬industrin, som att klippa av svansar och fila ner tänder på grisar och massavliva tuppkycklingar. 

Roger Pettersson säger:

”Att svika djuren skulle också vara ett allvarligt demokratiskt svek mot en stark opinion i EU-länderna. Förhoppningsvis kan en ljusglimt i Ursula von der Leyens tal ändå vara betoningen av EU:s miljöpolitik European Green Deal. Om vi ska kunna komma till rätta med klimathoten, kan vi inte bortse från de enorma utsläppen av växthusgaser från livsmedelsindustrins djurfabriker. Att arbeta för bättre djurvälfärd är helt nödvändigt både utifrån djurens situation och ett klimatperspektiv”.

Tillsammans kan vi skapa vi en djurvänligare värld

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djuren! 

Jag är både förvånad och besviken över att Ursula von der Leyen inte ens nämner djurskyddsarbetet i det här viktiga talet om prioriterade arbetsområden.

Läs mer..