Plant based tacos on a round plate.

Vi stödjer Plant Based Treaty för djur, människor och miljö

Nyheter

World Animal Protection ställer sig bakom initiativet Plant Based Treaty, tillsammans med uppåt 400 andra organisationer. För djur, människor och miljö är det nu helt nödvändigt att vi ställer om till ett mer växtbaserat livsmedelssystem.

Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige, säger:

”Den industriella djurhållningen i livsmedelsindustrin innebär mycket lidande för djuren och allvarliga miljöproblem. Djurfabrikerna, långa djurtransporter och köttindustrins skogsskövling står för stora utsläpp av växthusgaser som förvärrar klimatförändringarna. Med en övergång till mer vegetabiliska livsmedel kan vi skapa en djur- och miljövänligare framtid. Därför stödjer World Animal Protection Plant Based Treaty.”

Plant Based Treaty

I augusti 2021 kom FN:s klimatpanel, IPCC, med en larmrapport om klimatförändringarna. Slutsatsen är att det nu krävs snabba och drastiska åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, så att vi kan avvärja en klimatkatastrof. Om vi ska lyckas med det, måste vi minska de enorma utsläppen av växthusgaser från den animaliska livsmedelsindustrin. Dagens djurfabriker är ett av de största hoten mot en hållbar framtid.

Köttindustrin driver inte minst på den hänsynslösa skövlingen av Brasiliens regnskogar. När skogarna bränns ner frigörs stora mängder växthusgaser, som bidrar till de alarmerande klimatförändringarna. Djuruppfödningen och odlingen av djurfoder som följer i avskogningens spår förvärrar i hög grad klimatkrisen, med utsläpp av växthusgaser från djur och långa djurtransporter.

Plant Based Treaty

Ett nytt livsmedelssystem

Plant Based Treaty är ett gräsrotsinitiativ, som för närvarande stöds av uppåt 400 organisationer och 200 företag runt om i världen. Syftet är att sätta fokus på livsmedelsindustrin, som en avgörande faktor för att komma till rätta med klimatkrisen.

Helt i linje med de slutsatser FN:s klimatpanel kommit fram till, vill Plant Based Treaty vara en världsrörelse för genomgripande förändringar på global nivå. Länder, städer, organisationer, företag och enskilda personer uppmanas att stödja arbetet för att ett nytt, växtbaserat livsmedelssystem ska kunna utvecklas över hela världen.

Julia Engqvist säger:

”Det är dags att avveckla djurhållning i djurfabriker, för att vi ska kunna skapa en hänsynsfull och hållbar framtid. Omkring 50 miljarder djur föds varje år upp i den globala livsmedelsindustrins djurfabriker. Där tvingas de uthärda korta, plågsamma liv i trånga utrymmen, utan möjlighet att få utlopp för sina naturliga beteenden. För djurens och miljöns skull krävs nu en radikal omställning av hela livsmedelsproduktionen.”

Plant Based Treaty

Tre grundprinciper

Förhoppningen är att länder ska börja förhandla med varandra, så att Plant Based Treaty blir en bred global överenskommelse. Initiativtagarna har formulerat tre principer, som en grund att utgå ifrån för ett sådant internationellt avtal:

  1. Begränsa: Se till att problemet inte blir större
    Den animaliska livsmedelsindustrin kan inte fortsätta att expandera och skogsskövlingen för animalisk produktion måste stoppas. 
  2. Förändra: Minska drivkraften bakom problemet.
    Stöd produktion av vegetabiliska livsmedel och en övergång från animaliska livsmedel till ett mer vegetabiliskt livsmedelssystem.
  3. Återskapa: Åtgärda de skador som problemet lett till
    Återskapa skogar och viktiga ekosystem som skadats av den animaliska livsmedelsproduktionens expansion.

Mer om Plant Based Treaty

 

Läs mer..