Den grymma hanteringen av grå jako - så här kan det gå till

Ny studie om djursamlare och samlade djur

Nyheter

Samlande på djur är ett problem som är utbrett och komplicerat. Djursamlare och samlade djur är ett djurskyddsproblem – men inte enbart. Nu har den första studien i sitt slag precis kommit ut.

Boken ”Djursamlare och samlade djur” är en studie av organisationen Se Sambandet, som är ett nationellt centrum för kunskap och utbildning. Syftet är att synliggöra sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot familjedjur, utifrån forskning.

Författare är Carin Holmberg och Therese Lilliesköld, som har studerat hur djursamlare och samlade djur hanteras i Sverige. Carin är fil. Dr i sociologi och ordförande i Se sambandet och Therese är biolog med inriktning etologi, med en Master i antrozoologi och vice ordförande i Se Sambandet.

Mörkertalet är stort men varje år upptäcks nästan 200 fall av djursamlande i landet. Enskilda fall kan handla om över 100 djur som lider av grov vanvård. Djur som lever i en sanitär olägenhet med sjukdomar, smärtor, inavel, brist på mat, vatten och veterinärvård, begränsad yta och även ibland med döda artfränder i sin omgivning.  

Vilka är de djurslag som oftast samlas? Enligt länsstyrelserna är det mest förekommande djuret katt. Sedan följer hund, smådjur, hästar, exotiska djur, fåglar och lantbruksdjur.

Förslag på förbättringar

Det finns i dag ingen övergripande myndighet som handhar frågan om djursamlare eller samlade djur. Författarna menar att det leder till att både djursamlaren och de samlade djuren försätts i en svår och närmast olösbar situation.

Studien konstaterar att djurskyddshandläggarna saknar nödvändiga redskap och den samordning med andra myndigheter som krävs. Ofta avlivas djur, framförallt många katter, som sannolikt skulle ha kunnat omplaceras med andra rutiner och förändrat arbetssätt. Djursamlarna lämnas utan stöd och hjälp och då är återfallsrisken i det närmaste 100 procent.

Problemet är omfattande, komplext och måste få uppmärksamhet, eftersom det medför lidande för alla inblandade. Studien kommer med konkreta förslag på hur arbetet kring djursamlande och samlade djur kan förbättras:

  • Djursamlandet måste tas på allvar.
  • Arbetet med att hjälpa både djursamlare och de samlade djuren måste förbättras.
  • Hjälpen måste samordnas mellan alla inblandade instanser.
  • Övergripande myndigheter måste utfärda riktlinjer och instruktioner att hantera ärenden som dessa – för djuren och människornas bästa.

Den har rapporten är välgjord och tydligt presenterad. Den är viktig och av stort värde och betydelse för framtiden. Förhoppningen är att den väcker debatt och lägger grunden till ett kommande förändringsarbete.

Siw Ågren

Läs mer..