bears

Tillsammans bidrog vi till en djurvänligare värld 2022

Nyheter

Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi får. Våra insatser för djuren hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare och supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Här är några exempel på vårt arbete för djuren under 2022.

Djurvänliga reservat

World Animal Protection bidrar till att vilda djur får skydd i djurvänliga reservat runt om i världen, där de kan leva så naturligt som möjligt. Vilda djur som levt långa liv i fångenskap kan tyvärr få det svårt att klara sig själva i frihet i naturen och då kan reservaten vara ett djurvänligt alternativ för dem. Vi stödjer björnreservaten Balkasar i Pakistan och Libearty i Rumänien. I Frankrike och Sydostasien är vi med och ser till att elefanter får nya, trygga liv i reservat. World Animal Protection stödjer också det arbete som World Cetacean Alliance gör, för att upprätta havsreservat för valar och delfiner runt om i världen, så kallade Whale Heritage Sites.

Samarbete med Nordic Leisure Travel Group 

World Animal Protection Danmark startade ett djurvänligt samarbete med den nordiska resejätten Nordic Leisure Travel Group, som svenska Ving ingår i.

Samarbetet innebär att våra djurvänliga riktlinjer tas med i företagsgruppens hållbarhetspolicy. Djurvälfärd kommer därmed att prioriteras på mer än 400 resmål över hela världen. Alla upplevelser som bolaget erbjuder med vilda djur ska vara fokuserade på djur i sina naturliga livsmiljöer, med djurens välfärd i centrum. I samarbetsavtalet ingår också att World Animal Protection kommer att ge Nordic Leisure Travel Group råd om djurvälfärdsfrågor, både för nuvarande och framtida resmål.

spinner dolphins

Starkt stöd för EU-förbud mot päls

World Animal Protection Sverige deltar i namninsamlingen Fur Free Europe, som startade i maj för ett EU-förbud mot pälsfarmer. Varje år föds miljoner minkar, rävar, chinchillor och andra djur upp i EU under onaturliga förhållanden för att bli pälsprodukter. Nu gäller det att inom ett år samla ihop minst en miljon underskrifter för att EU-kommissionen ska behandla frågan om ett förbud.

I december hade en miljon skrivit på insamlingen, men det är ändå viktigt att fler skriver på: dels för att vi måste vara säkra på att vi har minst en miljon godkända underskrifter när de har kontrollerats, dels för att visa EU:s beslutsfattare att vi är många som vill stoppa pälsdjurens lidande.

En räv tillsammans med sina ungar

EU stoppar importen av uppfödda kungspytonormar

En glädjande framgång i vårt arbete mot handeln med vilda djur är att EU stoppade importen av uppfödda kungspytonormar. Ormarna har drabbats hårt av handeln med vilda djur som sällskapsdjur och stoppet görs nu för att skydda dem. Över tre miljoner har exporterats från Västafrika under de senaste 40 åren.

Förhoppningsvis kommer importstoppet att permanentas och utvidgas till all import av kungspyton – och påverka andra länder att följa efter. Handeln leder till mycket lidande för varje orm och kan på sikt också bli ett hot mot hela artens överlevnad. Vilda djur som kungspytonormar hör hemma i naturen och borde få vara kvar och skyddas där.

Avveckling av gallindustrin i Sydkorea

I gallindustrin i Ostasien har björnar länge utsatts för stort lidande, när deras galla används i traditionell medicin. Björnarna kan hållas i trånga burar och bli tappade på sin galla under mycket plågsamma förhållanden. I Sydkorea har vi samarbetat med organisationen Green Korea United under 20 år för att befria björnar ur gallindustrin.

Ett avgörande genombrott kom i år, när regeringen och björnägarna ställde sig bakom en avveckling av gallindustrin senast 2026. Alla inblandade parter ska dessutom samarbeta för att ta hand om de kvarvarande björnarna, så att de kan leva bra liv i djurvänliga reservat.  

bear bile vietnam

24 björnar befriade från gallindustrin i Vietnam

I Vietnam har vi tillsammans med organisationen Education for Nature Vietnam arbetat mycket framgångsrikt med att befria björnar från den gamla gallindustrin. Under 2022 bidrog vi till att 24 björnar befriades från gamla björngallfarmer i Vietnam. Vi medverkade till ett förbud mot gallfabrikerna redan 2005, men i samband med förbudet fick ägarna rätt att behålla de björnar de redan hade som ”sällskapsdjur”. Björnarna fortsätter därför att leva instängda i burar och vissa av dem kan fortfarande utnyttjas för den numera illegala handeln med galla. När förbudet infördes fanns omkring 4 300 björnar i burar och nu har antalet minskat med omkring 4 000.

Kampanj för elefanter i Thailand

Tusentals elefanter utsätts för lidande i den thailändska turistindustrin och elefantutnyttjandet har ökat kraftigt under de senaste åren. Vår kampanj hade som syfte att vända den här trenden, genom att få fler turister att säga nej till den grymma behandlingen av elefanter. Det är viktigt att turisterna får veta vilket högt pris elefanterna får betala för de aktiviteter de tvingas delta i: stress, grymma träningsmetoder för att de ska lyda och ett liv i fångenskap utan möjlighet att få utlopp för naturliga beteenden. Förutom att informera turister,  bidrar vi också till att elefanter kan få vara i djurvänliga reservat och arbetar för att Thailand ska förbättra sin djurskyddspolitik.

Räddad elefant

Branddrabbade djur i Brasilien

Våra räddningsaktioner i Brasilien fortsatte under 2022, för att hjälpa vilda djur som drabbas av de förödande skogsbränderna. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer på plats ser vi till att branddrabbade djur får vård och hjälp att återhämta sig. Vi ger inte bara akuthjälp till djur, utan arbetar också för att stoppa själva orsaken till många av bränderna som förstör Brasiliens skogar: alltså utbyggnaden av livsmedelsindustrins djurfabriker. Mark som avskogas används som betesmarker för djur i storskalig köttindustri och för att odla soja som foder till djur i djurfabriker – inte minst för export till uppfödning i Europa och Kina.

A baby peccary drinking from a bottle

Kolmården slutar med delfinshower

I Sverige meddelade Kolmården att djurparken ska sluta med sina delfinshower och i stället fokusera mer på att skydda hotade djurarter. Men när det ska ske är fortfarande oklart. Vi har länge arbetat för att få stopp på delfinshowerna. Nu är det viktigt att delfinerna kommer till nya hem där de kan leva så bra och naturliga liv som möjligt. Vi ser helst att delfinshowerna i Kolmården stoppas helt redan  före flytten. Det är inte naturligt för vilda djur som delfiner att hållas i fångenskap och tvingas att uppträda.

Sverige utreder kameror i slakterier

Svenska regeringen tillsatte i maj en utredning om hur kameror i slakterier skulle kunna förbättra djurskyddet. Kameraövervakning är ett krav som vi länge har arbetat för. Utredningen ska vara klar våren 2023 och vi hoppas  att den kommer fram till ett konkret förslag på hur kameraövervakning ska kunna införas, efter de fruktansvärda djurskyddsskandaler som avslöjats. SVT:s Uppdrag granskning, TV4 med material från Djurrättsalliansen och Aftonbladet har publicerat chockerande dokumentation med mycket allvarliga missförhållanden: grisar som sparkas i huvudet, blir slagna med kedjor och avlivas långt efter bedövning, och kycklingar som skållas levande.

Ökat intresse för djurskydd hos svenska banker

Fair Finance Guides granskning av de svenska storbankernas hållbarhetslöften visade att djurskyddsfrågor fått ett rejält uppsving. Utvecklingen har drivits på av våra supportrar som mejlat sina banker och efterfrågat tydliga riktlinjer för en miljö- och djurvänlig verksamhet. Nu är det viktigt att vi tillsammans fortsätter att påverka bankerna att agera mer djurvänligt och hållbart. Vi uppmanar bankkunder att använda sitt inflytande för att förespråka en djurvänlig och hållbar investeringspolicy. Kanske rentav byta bank, om deras nuvarande bank inte tar djurens lidande på tillräckligt stort allvar.

Stoppa djurfabriker och låt kor få vara med sina kalvar!

Krav på förbättring av svenska djurparker

Vilda djur hör hemma i frihet, men ibland kan det vara motiverat att ge dem skydd i en djurpark. Vi är många som blivit starkt berörda av tragedin i Furuviksparken i Gävle strax före jul, då fyra schimpanser sköts ihjäl. Det finns tyvärr ett alarmerande mönster av stora säkerhetsproblem i svenska djurparker. I vår djurparksguide har vi granskat 21 djurparker i Sverige. Bara tre har minst 60 procent hotade djurarter och endast sex bidrar till bevarandeinsatser både i den egna parken och i djurens naturliga livsmiljöer i det vilda. Vi uppmanar därför regeringen att ta initiativ till en förbättring av den svenska djurparksbranschen.

Din guide till Sveriges djurparker

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimathotet från djurindustrins utsläpp och smittspridning mellan djur och människor.

Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Våra insatser för djuren hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare.

Läs mer..