Elefant i transport

”Jag såg skräcken i ögonen på elefanter som plågades”

Nyheter

I Thailand utnyttjas många elefanter i turistindustrin. World Animal Protection Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson och fotografen Tom Svensson åkte nyligen dit, för att besöka elefantvänliga reservat som vi stödjer. Vi frågade Roger om hans intryck från resan.

Fråga: Enligt en studie som World Animal Protection gjort är Thailand ett viktigt nav för elefanter i turistnäringen. För närvarande finns runt 3 000 elefanter i fångenskap i Thailand – en skrämmande ökning med ungefär 70 procent på tio år. Vad såg ni av det här utnyttjandet under er resa?

Svar: Mycket. Vi besökte flera ställen där elefanter utnyttjades hänsynslöst. Det fanns också mycket reklam som riktade sig till turisterna om dessa ställen.

Vi såg elefanter som stod fastkedjade i korta halskedjor för att turisterna skulle kunna ta selfies med dem. Elefantungar hölls fastkedjade och försökte röra sig, men till sist mer eller mindre la de sig ner och kollapsade. Spikstavar, så kallade elefantkrokar användes för att slå elefanterna, så att de gjorde som tränarna ville.

Elefanter tvingas göra saker som är helt onaturliga för dem, som att spela bowling eller basket, måla tavlor eller snurra på ringar, bara för att roa turister som betalat för den här grymma underhållningen. Jag såg skräcken i ögonen på elefanter som plågades. Blicken skiljer sig helt från ögonen hos elefanter som får leva bra liv.

Elefant i Thailand

Djurvänliga reservat

Fråga: Hur arbetar World Animal Protection för att ge elefanter i Thailand bättre liv i djurvänliga reservat?

Svar: Vårt kontor i Thailand och våra svenska givare jobbar gemensamt för att hjälpa elefanterna. De flyttas från en grym tillvaro i turistindustrin direkt till nya möjligheter att leva goda liv i djurvänliga reservat, långt från lidande och tvång. Vi samarbetar aktivt med elefantägarna och reservaten för att fler elefanter ska få komma dit. Det är verkligen fantastiskt att se hur gåvogivarna i Sverige skapar bra liv för elefanter som har utsatts för så mycket lidande i Thailand.

Livet i reservaten är anpassade så att elefanterna ska få utlopp för sina naturliga beteenden i så stor utsträckning som möjligt. För tyvärr kan det vara svårt för en elefant som hållits i fångenskap och utnyttjats av människor att klara sig själv helt i frihet i naturen. Då är reservaten en djurvänlig lösning, där de kan få den vård och omsorg de behöver. Här sätts respekt för elefanternas välfärd i centrum och besökare tillåts inte att störa dem på något sätt.

Reservaten är inte bara viktiga för elefanterna de tar hand om, utan också för att de här elefantvänliga alternativen kan påverka andras syn på elefanter. De visar att det går att förändra – och det fick jag själv glädjande exempel på. Flera av ägarna till de djurvänliga reservaten jag mötte berättade att de själva arbetat inom turistindustrin, men sadlat om. En av dem sa att han nu kommer att se som sin livsuppgift att göra gott för alla elefanter, både genom det han kan göra själv och genom att påverka andra att göra samma resa som han gjort.

Elefant flyttas till elefantreservat

Fråga: Det måste vara en fantastisk känsla att få se elefanter som lidit i fångenskap få ett nytt, skyddat liv i ett djurvänligt reservat. Är det någon elefants öde som påverkat dig särskilt starkt?

Svar: Ja, jag var med på en transport av en elefanttjur som fick komma till ett reservat efter att tidigare ha utnyttjats inom turistindustrin. Det var en härlig känsla att se när han klev ur transporten, ner till det intilliggande vattendraget och började spruta vatten över sig själv. Dagen efter var vi med på en vandring i lugn och ro tillsammans med de andra elefanterna i reservatet, utan stressen att behöva underhålla turister. Det märktes så tydligt att han stortrivdes i sin nya, naturliga livsmiljö.

Det var också mycket intressant att prata med hans tidigare ägare som släppt honom till reservatet och höra hur han numera känner att det inte är rätt mot elefanterna att låta dem utnyttjas av turistindustrin. Jag vet att han några dagar efteråt lämnade sin andra elefant till samma reservat och samtidigt avstod från de pengar som han kunde ha fått från turistindustrin.

Räddad elefant

Förändra attityder

Fråga: Förutom att stödja djurvänliga reservat arbetar World Animal Protection också för att bryta trenden med Thailand som ett centrum för elefantutnyttjande. Vilka åtgärder är viktigast i det arbetet?

Svar: Parallellt med att hjälpa elefanterna här och nu i reservaten, arbetar vi också för att förändra grundläggande attityder, som gör det lagligt och socialt acceptabelt att behandla elefanter illa.

Vårt kontor i Thailand gör ett fantastiskt jobb med informationsspridning och opinionsbildning. Det handlar om information direkt till turister, researrangörer, politiker och alla som kan var med och förändra situationen till det bättre.

Researrangörerna har en central roll i den här förändringsprocessen, om vi ska kunna förändra turisternas beteenden så att de blir med djurvänliga. Marknadsföringen av elefantunderhållning är omfattande i dag – man ser den i taxibilar och överallt. Turisterna är inte medvetna om vilket lidande det här innebär för elefanterna och reklamen kan göra att de blir ännu mindre ifrågasättande. Det gäller såväl de inhemska turisterna som de som kommer utifrån, inte minst från Europa.

Därför har det stor betydelse om researrangörer väljer att inte marknadsföra turistattraktioner med elefanter. Om de i sitt material tydligt tar avstånd från det grymma utnyttjandet och gör turister mer medvetna om djurvälfärdsfrågor, kan vi förändra själva grundstrukturen för att elefanter i dag utsätts för lidande. Resebolagen kan också vara till stor hjälp för elefanternas välfärd om de krokar arm med de djurvänliga reservaten och marknadsför dem i sitt turistmaterial.

Här kan du läsa mer om olika elefantvänliga reservat i Thailand och hur du reser djurvänligt.

Djurvänlig turism

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimathotet från djurindustrins utsläpp och smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för en djurvänligare värld hade inte varit möjligt utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi djurhjälpare tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Det är verkligen fantastiskt att se hur gåvogivarna i Sverige skapar bra liv för elefanter som har utsatts för så mycket lidande i Thailand.

Läs mer..