Kerala  Floods goat shelter sugarcane seed farm

Djuren måste inkluderas i katastrofberedskap

Nyheter

Idag den 13 oktober är Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Tyvärr blir vi alltför ofta påminda om vikten av att ha beredskap för händelser som jordbävningar, översvämningar och orkaner

Varje år inträffar runt 350 naturkatastrofer. Samhällen som är beroende av sina djur är extremt sårbara när de inträffar. En omfattande studie av 78 olika naturkatastrofer i 48 länder visar att förlusten för gröda och boskap översteg 24 miljarder USD.

"Sulawesi är en tragisk påminnelse om att regeringar måste ha beredskap för naturkatastrofer. Förutom stora förluster i människo- och djurliv har jordbruket, fisket och lantbruket skadats svårt", säger Steve McIvor, World Animal Protections globala chef.

1022277

Boskap strövar fritt och letar efter mat i bråten efter att Palu på ön Sulawesi i Indonesien drabbats av en tsunami. Foto: World Animal Protection/Gembong Nusantara

Det kommer att ha långvarig effekt på återhämtningen i regionen. I vårt arbete i Afrika, Latinamerika och Stillahavsområdet har vi sett ekonomier och samhällen lida på grund av för låg beredskap. Det är livsavgörande att djuren tas med i katastrofberedskapsplaner.

Vi har mer än 50 års erfarenhet av att skydda djur i katastrofer. I Indien samarbetar vi med katastrofhanteringsmyndigheten och har också utbildat katastrofhanteringsenheten i djurskydd.  

kerala_floods_-_goat_shelter_-_sugarcane_seed_farm3

I september i år samarbetade vi med regeringen och indiska Röda Korset för att hjälpa djuren som drabbats av översvämningarna i Kerala i Indien.

”Lidandet för djuren kan inte överskattas. I vissa områden har i stort sett alla djur dödats eller skadats efter det som kan liknas vid en syndaflod. Vi är i Kerala för att hjälpa så många djur som möjligt och se om en tragedi som denna kan förhindras i framtiden. Tillsammans med indiska Röda Korset och departementet för djurhållning ser vi till att djurens behov samverkas med de humanitära insatserna,” säger Gajender K Sharma, som är chef för World Animal Protection i Indien. 

kerala_floods_3

Indien har visat vägen på många sätt inom djurskydd. Efter år av lobbying instruerade den nationella katastrofhanteringsmyndigheten (NDMA) 2013 alla delstater att integrera djurvälfärd i sina katastrofhanteringsplaner. Kerala har ännu inte gjort det men vi samarbetar med de styrande för att möjliggöra för dem att ta fram planer och policyer som ska skydda djuren och de människor som är beroende av dem vid kommande katastrofer. 

"Djur är ofta de bortglömda offren i katastrofer. Vi är här som en röst för dem utan röst,” säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.

Läs mer om vårt arbete för att skydda djur i katastrofer, där särskilt det förberedande arbetet är avgörande.

Bli månadsgivare för att stödja vårt långsiktiga arbete för att förebygga att djuren drabbas vid katastrofer:

Stöd nu

Djur är ofta de bortglömda offren i katastrofer. Vi är här som en röst för dem utan röst.

Läs mer..