World Animal Protection uppmanar Indiens regering att stoppa elefantvisning på marknad

World Animal Protection uppmanar Indiens regering att stoppa elefantvisning på marknad

Nyheter

Närmare 50 elefanter ska ställas ut på Asiens längsta och största boskapsmarknad i Sonepur. Vi har skrivit till Indiens regering för att den ska agera omedelbart och stoppa visningen.

Efter förbud mot handel med elefanter år 2000 har det endast ett fåtal elefanter hamnat på boskapsmarknaden i Sonepur. Vi ser dock en oroande utveckling, där handlare missbrukar undantaget i sektion 40 i lagen för skydd av vilda djur. Den tillåter att elefanter ges som gåva, vilket används för förtäckt försäljning.

Lina Dahl, kampanjansvarig för vilda djur på World Animal Protection Sverige säger: 

Vi har under flera år, tillsammans med andra djurskyddsorganisationer, arbetat för att förhindra visningen och försäljning av elefanter på boskapsmarknaden. Att stå utställd på det sättet i en månads tid är plågsamt för elefanterna. Vårt kontor i Indien har även drivit en kampanj för att få bort undantaget i sektion 40. 

Boskapsmarknaden i Sonepur äger rum 12 november - 13 december i år. Gajender K Sharma, chef på World Animal Protection i Indien tillägger:

World Animal Protection uppmanar alla berörda myndigheter att ställa in planerna på att visa upp elefanter på boskapsmarknaden. Elefanterna kan hamna var som helst under fruktansvärda förhållanden, särskilt inom elefantridning. Det finns en dom  från 2017 på att man ska se till att ingen handel med vilda djur sker på marknaden

f8a06f32-d7ca-411c-8e8b-1800771aa7fb

Elefanter hör hemma i det vilda

Elefanter är i grunden vilda djur. Elefanter tas från sin mamma när de är små för att sedan tvingas bära runt på turister. De tränas med brutala metoder för att brytas ner mentalt. Det vanligaste är att de kedjas fast i små burar och blir slagna. Detta görs för att få dem att bli undergivna och acceptera att människor rider på dem eller får komma i närkontakt med dem.

Den hårda träningen kan skada elefanterna för livet och ge dem PTSS - posttraumatiskt stressyndrom.

Och misshandeln slutar inte här. Elefanterna brukar hållas fastbundna i små inhägnader, där de inte kan skapa sociala band med andra elefanter. Det är extremt stressande för dem och skadar dem psykiskt och fysiskt.

Vi hoppas innerligt att ansvariga myndigheter agerar och stoppar visningen av levande elefanter nu och för all framtid, säger Gajender K Sharma 

Läs mer..