EU stoppar importen av uppfödda kungspytonormar

EU stoppar importen av uppfödda kungspytonormar

Nyheter

EU stoppar importen av uppfödda kungspyton från Västafrika. Ormarna har drabbats hårt av handeln med vilda djur som sällskapsdjur och stoppet görs nu för att skydda dem.

Kungspytonormen är en av de populäraste ormarna i den globala handeln med vilda djurarter som sällskapsdjur. Över tre miljoner har exporterats från Västafrika under de senaste 40 åren.  

Den totala årliga exporten från Ghana, Togo och Benin har i genomsnitt varit 100 000 ormar under de senaste 15 åren, det vill säga omkring 1,5 miljoner. USA har under de senaste decennierna varit den största importören från alla dessa tre länder. Andra stora importländer är Kina (Hongkong), Storbritannien, Frankrike och Spanien.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det är bra att EU nu markerar att handeln med uppfödda kungspytonormar inte är hållbar. Förhoppningsvis kommer importstoppet att permanentas och utvidgas till all import av kungspyton – och påverka andra länder att följa efter. Handeln leder till mycket lidande för de individuella ormarna och kan på sikt också bli ett hot mot hela artens överlevnad. Vilda djur som kungspytonormar hör hemma i naturen och borde få vara kvar och skyddas där.”

Bekymmersamt läge

Enligt CITES, konventionen om internationell handel med utrotningshotade djur och växter, är läget för kungspytonormarna bekymmersamt. De finns med i bilaga II för arter det är lagligt att handla med, men med begränsningar för att skydda dem.

Trots det här CITES-skyddet finns nu oroväckande forskningsresultat om att situationen för ormarna håller på att försämras. Den stora efterfrågan på kungspyton som attraktiva sällskapsdjur skapar en storskalig global handel, som ses som ett allt allvarligare hot mot ormarna.

Även om kungspytonormarna i dag har en stor utbredning i Afrika, från Senegal i väster till Sudan i öster, finns alarmerande rapporter från Västafrika om en stor minskning av antalet ormar där.

EU stoppar importen av uppfödda kungspytonormar

Brutal jakt och export av nyfödda

Under de senaste 20 åren har de flesta exporterade kungspytonormarna kommit från uppfödningsanläggningar. Dräktiga honor och deras ägg kan samlas in i naturen och hålls i fångenskap i anläggningarna tills äggen har kläckts. Sedan exporteras de flesta nyfödda ormarna runt om i världen när de bara är några veckor gamla.

Jakten på kungspyton bedrivs på ett mycket brutalt sätt. Jägarna riktar ofta in sig på dräktiga honor och ungar som har svårt att fly undan. Att fånga en dräktig hona kan ge stor ekonomisk utdelning när hon sedan föder sina ungar.

När många ungar och dräktiga honor hamnar i fångenskap, kan det snabbt leda till en minskning av antalet ormar i frihet i de naturliga livsmiljöerna. De som fångar in ormarna använder ofta hänsynslösa metoder för att komma åt dem, som att gräva sönder deras bohålor och slita upp dem ur marken.

Förutom den internationella handeln med kungspytonormar som sällskapsdjur, utsätts ormarna också för inhemska hot. I Västafrika finns en stor efterfrågan på ormarna som kött, så kallat bushmeat, läder och även för användning inom traditionell medicin.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan bidragen från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

World Animal Protection arbetar för djurens välfärd både i Sverige och resten av världen. Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Vi är mycket tacksamma om du stödjer World Animal Protection. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Förhoppningsvis kommer importstoppet att permanentas och utvidgas till all import av kungspyton – och påverka andra länder att följa efter.

Läs mer..