Emily Mudoga with a cat in Kenya - World Animal Protection

Du skyddade miljoner djur under det svåra året 2020

Nyheter

Trots alla prövningar och tragedier under förra året har ditt stöd gett miljontals djur bättre liv. Varje gång du skänkte en gåva, delade våra poster på sociala medier, gjorde volontärarbete eller skrev på en namninsamling gav du av din tid och ditt engagemang för att skydda djur. Tack!

Du var en röst för djuren

När Covid-19 drabbade världen agerade du snabbt. Det blev tydligt under året att vårt sätt att behandla vilda djur är ohållbart. Det måste ändras för att undvika ännu en pandemi som överförs från djur till människa.

En World Animal Protection anställd klappar en hund

Över en miljon människor skrev på vår namninsamling som krävde av G20, världens rikaste länder, agerar för att stoppa den grymma handeln med vilda djur och på så sätt skydda djur, människor och planeten.

Tyvärr agerade inte G20 så kraftfullt denna gång men vi fortsätter kampen i år för att få till den förändring som krävs.

Du var där när de behövde dig som bäst

Du var med och gav mat och veterinärvård till över 11 000 vilda djur som drabbades av pandemin, bland annat elefanter på djurvänliga anläggningar. Personalen kämpade hårt för att ta hand om dem ordentligt trots att inkomsterna från turisterna sjönk drastiskt.

En World Animal Protection anställd klappar en hund

Du var deras räddare

När vilda djur, översvämningar och explosioner hotade djurs liv innebar din generositet att våra samarbetsorganisationer på plats kunde se till att djur i största nöd fick det de behövde. Sammanlagt innebar ditt stöd att 28 475 katastrofdrabbade djur fick hjälp under 2020.

Förbättringar för lantbruksdjur

Djurfabriker är den enskilt största orsaken till djurs lidande. Vi har bland annat tagit fram en kycklingguide som hjälper vig att välja kött med högre djurvälfärd.

Tack vare dig har vi kunnat påverka stora livsmedelsproducenter, globala snabbmatsföretag och beslutsfattare – så att de förbättrar villkoren för lantbruksdjur världen över.

En World Animal Protection anställd klappar en hund

Skyddar hundar mot brutal avlivning

Över 10 miljoner hundar avlivas brutal varje år av rädsla för rabies. Med din hjälp kunde vi vaccinera 148 733 djur runtom i världen, främst hundar – för att stoppa lidandet för djur och bidra till FN:s mål att utrota rabies hos människor senast 2030.

Vi vet att vi behöver fokusera på hundar för att stoppa denna fruktansvärda sjukdom. I genomsnitt kostar det mindre än 40 kr att vaccinera en hund. Det är 27 gånger dyrare att behandla en människa som blivit biten.

En World Animal Protection anställd klappar en hund

En World Animal Protection anställd klappar en hund i Nairobi, Kenya

I år ska vi göra ännu mer

Trots ett tungt och svårt år lyckades vi åstadkomma så mycket!  Tänk dig vad vi tillsammans kan uppnå under 2021! 

 

Håll dig uppdaterad

Läs mer..