Male jaguar hunting amongst tree roots at edge of the Cuiaba River. Porto Jofre, northern Pantanal, Mato Grosso, Brazil. Photo: Nick Garbutt / naturepl.com

​​​​​​​Fortsatt hjälp till brandhotade vilda djur i Brasilien

Blogg

Skrivet av

Våra räddningsaktioner i Brasilien fortsätter under 2022, för att hjälpa vilda djur som drabbas av de förödande skogsbränderna. Vi bidrar till att organisationer på plats kan skydda och ge veterinärvård till djuren.

I Pantanal- och Cerrado-regionerna samarbetar vi med Instituto Homem Pantaneiro (IHP) och Pantanal/MS Technical Animal Rescue Group (GRETAP) för att hjälpa branddrabbade djur. Skogsbränderna i Brasilien har blivit allvarligare under de senaste åren och påverkar därmed de vilda djuren i ökad omfattning.

Vi ger inte bara akuthjälp till djur utan arbetar också för att stoppa själva orsaken till många av bränderna som förstör Brasiliens skogar: utbyggnaden av livsmedelsindustrins djurfabriker. Mark som avskogas används som betesmarker för djur i storskalig köttindustri och för att odla soja som foder till djur i djurfabriker – inte minst för export till uppfödning i Europa och Kina.

Så skogsskövlingen är inte bara ett dödligt hot mot de vilda djuren och deras livsmiljö. Den leder också i förlängningen till lidande för djuren i djurfabriker och betydande utsläpp av växthusgaser, som bidrar till allvarliga klimatförändringar.

Tamanduá-bandeira andando em meio à área completamente devastada pelo fogo no Pantanal

Brandsäsongen redan igång

På grund av den omfattande torkan förväntades brandsäsongen inte starta förrän i juni eller juli i år. Men tyvärr kunde vi redan i mars notera de första bränderna i södra Pantanal, i Passo do Lontra.

Ett team från GRETAP undersökte brandplatserna och hittade flera förkolnade djurkroppar, men inga skadade djur. Teamet stannade ändå kvar i området som en säkerhetsåtgärd för att övervaka om några djur skulle behöva hjälp.

Vi har förberett arbetet inför årets brandsäsong genom att bidra med personlig skyddsutrustning till GRETAP och utrustning till den fortsatta uppbyggnaden av veterinärresurser i Veterinary Structure in the Sierra de Amolar (CAVET).

Dessutom har vi fortsatt samarbetet med Tamandua Institute, där sex branddrabbade djur fortfarande får vård och rehabilitering, medan fyra har kunnat släppas ut i naturen igen.

Tamanduá-bandeira andando em meio à área completamente devastada pelo fogo no Pantanal

Ny utbildning

För att öka kunskapen om hur man kan hjälpa djuren förbereder vi också en online-utbildning med start i början av sommaren. Tanken är att den här utbildningen ska öka antalet personer med bra kompetens att delta i räddningsaktionerna.

Utbildningen har kommit till som ett samarbete mellan World Animal Protection, våra samarbetspartner IHP och GRETAP och veterinärer och biologer från den veterinärmedicinska fakulteten vid Dom Bosco Catholic University.

Online-modulerna i utbildningen är tänkta att ge ett brett perspektiv på djurskyddsarbetet. De täcker in allt från övergripande kunskap om bioskydd vid katastrofer och geografiska informationssystem, till konkreta räddningsaktioner och samordningsteknik.

Med den här utbildningen hoppas vi att fler personer ska få nödvändiga kunskaper för att delta i räddningsarbetet i Brasilien så att vi tillsammans kan skydda fler djur.

Tack för att du som månadsgivare bidrar till sådant här livsavgörande arbete för djuren!