Djurdelar säljs på marknad

Djurskyddsorganisationer uppmanar WHO att stödja globalt förbud för handel med vilda djur

Nyheter

På Världshälsodagen uppmanade vi och 240 andra djurskyddsorganisationer Världshälsoorganisationen (WHO) att stödja kraven på ett globalt förbud för användning av vilda djur i medicin och handel med vilda djur för att skydda människoliv.

“Vi uppmanar WHO att rekommendera regeringar över hela världen att förbjuda handel med vilda djur. Detta agerande, som är helt i linje med WHO:s mandat, skulle vara ett kraftfullt första steg mot en rimlig försiktighetsnivå vad gäller handel med vilda djur som utgör en risk för människors hälsa", säger Gilbert Sape, kampanjansvarig för vårt arbete mot vilda djur i medicin.

Marknad med djurdelar

Han fortsätter:

 ”WHO kan bidra till att förhindra framtida pandemier genom att sluta stödja användning av mediciner som innehåller delar av vilda djur. Det kan skydda människoliv och miljoner djurs liv. Godkända växtbaserade alternativ finns redan tillgängliga.”

Hela 60 % av alla infektionssjukdomar är zoonoser, sjukdomar som kommer från djur, och 70% av dessa tros komma från vilda djur. Därför är efterfrågan på och utnyttjandet av vilda djur en stor risk. I brevet uppmanas WHO att verka för ett permanent stopp på handeln eftersom den orsakar lidande för miljoner djur och utsätter människor för fara.

Myrkotte steks

Organisationerna uppmanar WHO att:        

  • Rekommendera regeringar jorden runt att införa ett permanent förbud mot marknader med vilda djur     
  • Rekommendera regeringar att påvisa risken som marknader med vilda djur utgör för människors hälsa        
  • Ta bort all medicin som innehåller ingredienser från vilda djur i sin strategi för traditionell medicin        
  • Stödja regeringar med en samordnad respons till WTO, OIE och andra multilaterala organisationer för att uppmärksamma riskerna med denna handel
Läs mer..