Free rang dairy cows

Finansvärldens engagemang i djurvälfärd

Nyheter

Banker och försäkringsbolag har mer att göra med djurs välfärd än du kanske tror. Dina pengar kan användas för att föda upp snabbväxande kycklingar, hålla grisar i burar eller skövla regnskog för djurfoder och nötköttsproduktion. 

Hur ligger det till?

Du har ett sparkonto i banken, du betalar för din försäkring. För att få avkastning på detta investerar din bank och ditt försäkringsbolag med dina pengar. 

De gör detta i olika typer av företag, även företag som är associerade med den industriella djurindustrin. De investerar pengar i snabbmatskedjor, slakterier och företag som producerar soja för djurfoder.

Djurindustrier och vår planet

Att djur lider är inte det enda problemet med intensiv djuruppfödning. Sektorn har också stor inverkan på andra globala problem. Exempelvis är boskapsuppfödning kopplat till avskogning. Stora delar av världen avskogas så att soja ska kunna odlas där. Denna soja är avsedd för foder till djuren i boskapsindustrin. 

Kor på en farm.

Genom avskogning förlorar vilda djur sina hem. Hotade arter hotas ännu mer som ett resultat. 

Det enorma antalet djur i boskapsindustrin släpper också ut mycket koldioxid, som är dåligt för klimatet.

Boskapsindustrin kan också vara en källa till virus och bakterier. Mycket antibiotika används för att förhindra att djuren blir sjuka. Denna överanvändning ökar risken för multiresistenta bakterier, vilket kan få människor att dö av infektioner som inte längre kan behandlas ordentligt. Boskapsindustrin bidrar också till sjukdomar som kan överföras från djur till människor.

Kor på en farm.

 

Och det är inte allt. I Sydamerika berövas människor sin mark för nötkötts- och foderproduktion. Om de motsätter sig detta kan det bli farligt för dem. 

På slakterier arbetar människor ofta för låga löner under hårda förhållanden. 

Vad kan banker och försäkringsbolag göra?

Banker och försäkringsbolag kan använda sina pengar - dina pengar - till att uppnå ett djurvänligt, hållbart livsmedelssystem. De kan samarbeta med företag och uppmuntra dem att införa högre djurskyddsstandarder och byta till mer växtbaserat. De kan lägga fram djurskyddsbeslut vid bolagsstämmor. De kan sluta investera i företag som inte vill bättra sig. 

Och de kan investera i företag som utvecklar nya, djurvänliga och hållbara alternativ och hjälpa dem att erövra marknaden. 

Kor på en farm.

Fair Finance Guide har granskat av de svenska bankerna. Rapporten avslöjar hur stor hänsyn banker tar till djurvälfärd. Du kan maila din bank redan nu och fråga hur de arbetar med djurskydd och andra viktiga hållbarhetsfrågor. 

Mejla din bank

Läs mer..