Grisars liv kan se så olika ut

Världens näst största köttproducent åtar sig att förbättra för grisar och kycklingar

Blogg

Skrivet av

Marfrig, som är världens största tillverkare av hamburgare och världens näst största köttproducent, har efter samtal med oss beslutat sig för att införa en rad förbättringar för djuren. Förbättringarna gäller för alla djur i produktionskedjan.

Efter flera månaders dialog med oss meddelade Marfrig nyligen att de kommer att göra förändringar i sina djurskyddskrav. Förbättringskraven omfattar både den egna verksamheten och underleverantörernas.

Marfrig är en viktig aktör på världsmarknaden, dels eftersom den är en av de största köttproducenterna, dels för att företaget spelar en viktig roll i produktionen av en växtbaserad burgare, Revolution Burger.  Tillsammans med Archer Daniels Midland investerar Marfrig i framtagandet av växtbaserade produkter.

Nya åtaganden kommer att förbättra för grisar och hönor

Åtagandena, som omfattar både Marfrig och deras dotterbolag runt om i världen innebär:

Värphöns 

  • Från och med december 2025 kommer endast ägg från burfria system att användas.
  • Från och med 2028 kommer endast andras produkter som innehåller ägg från frigående höns att säljas.

Grisar  

  • Från 2026 kommer endast fläsk att användas från suggor som hålls lösgående.
  • Från 2026 kommer ingen kirurgisk kastrering där testiklarna skärs bort att tillåtas. Endast immunokastrering (vaccin via spruta) kommer att tillåtas.
  • Från 2026 kommer inte tandklippning att tillåtas.
  • Från 2028 ska alla grisar ha tillgång till miljöberikning.

Marfrig har också beslutat att all uppfödning ska vara föremål för en tredjepartscertifiering från och med 2024 och att förbättra sin slaktverksamhet, som även den ska vara föremål för tredjepartscertifiering senast utgången av 2023. 

Livet förbättras för värphöns

Nästa steg? 

Med vår hjälp kommer Marfrig att kartlägga sina leverantörer utanför Brasilien, så att de kan planera övergången till bättre djurvälfärd även för sina leverantörer.  

Skriv till oss om du har frågor om ditt månadsgivande, vill ändra adress eller annat.