Pelsfrakke

Forskare och modeföretag uppmanar EU att förbjuda päls

Nyheter

EU:s beslutsfattare möts av ett allt starkare tryck att förbjuda päls. Över 1,7 miljoner EU-invånare har skrivit på namninsamlingen för ett pälsfritt Europa. Nu skickar dessutom forskare och modeindustrin öppna brev till EU-kommissionen med samma budskap.

I sitt brev skriver 24 europeiska forskare – bland andra Bo Algers, professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet och Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet – att pälsindustrin måste avvecklas av djurvälfärdsskäl. Domen över pälsindustrin är hård och kompromisslös:

”Det råder ingen tvekan om att uppfödningen av pälsdjur bryter mot de mest grundläggande principerna för djurens välbefinnande. Det har aldrig varit möjligt att utforma ett uppfödningssystem i linje med de artspecifika behoven hos djur som föds upp för sin päls”.

De naturliga behoven som rävar och minkar har kan inte tillgodoses i den nuvarande burhållningen. Pälsindustrins kommersiella djurhållning är oförenlig med de här behoven – både i Europa och andra delar av världen.

Förutom djurvälfärdsproblemen pekar forskarna också på allvarliga hälsorisker med pälsdjursuppfödning. Det finns starka vetenskapliga belägg för att vilda djur i fångenskap kan bli smitthärdar för sjukdomar och en stor fara för smittspridning till människor.

Päls omodernt

Även modeindustrin har skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen, undertecknat av 38 modeföretag. De konstaterar att deras kunder i allt större utsträckning förväntar sig att de ska verka för en djurvänlig produktion.

Pälsindustrin passar inte alls in i den här bilden av en modern och medveten modeindustri. Undertecknarna hänvisar till vetenskapliga rön om att pälsdjursuppfödning och djurvälfärd inte går att förena på ett acceptabelt sätt.

En tydlig trend inom klädindustrin är därför att utveckla mer djurvänliga produkter och att bland annat ersätta päls med alternativa material. En klar majoritet av de mest kända lyxmärkena har redan antagit policyer om att vara helt pälsfria. De nya djurvänliga värderingarna börjar också slå igenom i modetidningarna.

Utvecklingen mot mindre päls understryks tydligt av att över 1,7 miljoner EU-medborgare vill att EU inför ett pälsförbud. Modeföretagen uppmanar EU att stödja den här processen genom att avveckla pälsindustrin.

Öppet brev från forskare

Öppet brev från modeindustrin

Var med och stoppa djurens lidande!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande både i Sverige och andra länder. Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur. Som djurvänliga reservat för björnar, elefanter, valar och delfiner. Vi har också kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag.

Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Därmed bidrar vi till en mer hållbar planet, med mindre klimatförändringar och smittspridning mellan djur och människor.

Våra insatser för djuren hade inte varit möjliga utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Hjälp djuren

Det råder ingen tvekan om att uppfödningen av pälsdjur bryter mot de mest grundläggande principerna för djurens välbefinnande

Läs mer..